>
Fa   |   Ar   |   En
   انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:3


  tick  بررسی تاثیر کنترل هیجانی و برونگرایی بر شدت اثر رتینوپاتی سروز مرکزی در بیماران توسط الگوریتم منطق فازی - صفحه:337-347

  tick  بهینه‌سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم Gbc جهت پیش‌بینی ارتباط آنفارکتوس قلبی و سرطان: مطالعه موردی - صفحه:361-372

  tick  تحلیل مکانی و شناسایی مناطق پرخطر بیماری بروسلوز انسانی با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری خودهمبستگی مکانی - صفحه:348-360

  tick  تعیین پارامترهای منطق فازی با بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای تشخیص بیماری کبد - صفحه:384-397

  tick  شناسایی عوامل موثر در پذیرش فناوری سلامت همراه مورد مطالعه: برنامه کاربردی مادران باردار - صفحه:373-383

  tick  ضرورت اجرا و راه اندازی رجیستری دوقلوها در ایران - صفحه:398-410

  tick  مدل پیشنهادی به کار گیری فناوری های اطلاعاتی در آموزش والدین به منظور ارتقاء ایمنی کودکان - صفحه:325-336

  tick  مقایسه اتصال اینترفرون ‌بتای طبیعی و جهش‌یافته (Mhuifn-Β 27-101) به پذیرندهIfnra به کمک داکینگ مولکولی - صفحه:411-422
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved