>
Fa   |   Ar   |   En
   انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:2


  tick  ارگونومی، اختلالات اسکلتی- عضلانی و کار با رایانه - صفحه:145-154

  tick  بررسی ارتباط شاخص‌های تغذیه‌ای با اجزای سندروم متابولیک در نوجوانی با رویکرد داده‌کاوی - صفحه:85-91

  tick  بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری در میان پزشکان برای سلامت الکترونیک در محیط بالینی - صفحه:92-99

  tick  بررسی موانع و مشکلات سیستم ذخیره و انتقال تصاویر ازدیدگاه کاربران سیستم در بیمارستان‌های آموزشی مجهز به این سیستم - صفحه:76-84

  tick  بررسی و مقایسه روند تکاملی زیر واحد Tert تلومراز از گیاهان تا مهره داران با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی و محاسباتی - صفحه:118-131

  tick  سلامت همراه در تشخیص و مدیریت بیماری‌های پوستی - صفحه:155-165

  tick  مطالعه برهم‌کنش‌های نانو موتورهای عملکردی و پروتئین پیش‌ساز آمیلوئید بتا به عنوان استراتژی نوین ضد آلزایمر توسط مدل‌سازی و شبیه‌سازی رایانه‌ای - صفحه:100-117

  tick  نقش اپلیکیشن‌ها‌ی موبایل در ارائه خدمات سلامت روان‌: یک مطالعه مروری - صفحه:132-144
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved