>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعۀ تاریخی سه جفت‌‌آوای خاص در گونۀ رودباریِ قلعه‌گنج (کرمان)  
   
نویسنده صدیقی نژاد سپهر ,مطلبی محمد
منبع زبان فارسي و گويش هاي ايراني - 1397 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:113 -131
چکیده    در جنوب استان کرمان، گونه‌های متعددی از رودباری به عنوان زیرشاخۀ گروه گویش‌های بَشکَردی و گویش های جدید ایرانی غربی جنوبی رواج دارند. سه جفت آوای خاص شامل جفت‌واکۀ مرکب فرودین [ʊə][ɪə]، جفت‌همخوان لبی‌شدۀ [gw][xw] و جفت‌همخوانِ لرزشی [ɾ][r] در واجگان رودباری به کار می روند. پژوهش حاضر به تعیین ارزش واجی آنها در واجگان رودباری امروز، و نیز بررسی تحولات آنها از ایرانی باستان تا رودباری امروز می پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد این سه جفت آوای منحصربه‌فرد در واجگان رودباری امروز دارای ارزش واجی اند و تحولات تاریخی آنها روندی کاملاً متمایز از زبان فارسی امروز ایران را پشت سر گذاشته‌است. به‌علاوه، در پاره ای موارد باید به زبان فرضی رودباری میانه اشاره و به بازسازی واژه های موردنظر در آن پرداخت؛ وگرنه امکان پیگیری روند تحولات تاریخی برخی از آواهای مزبور میسر نیست. همچنین نتایج پژوهش حاضر آشکار می سازد جفت‌واکۀ مرکب فرودین [ʊə][ɪə] فقط مختص چند گونه از بلوچی رایج در ایران نیست، بلکه واجگان گویش رودباری نیز بهره مند از آنهاست.
کلیدواژه گویش رودباری، واج‌شناسی تاریخی، واکۀ مرکب، همخوان لبی‌شده، همخوان لرزشی
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
پست الکترونیکی motallebi51@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved