>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سندی و متنی روایت «مباهته»  
   
نویسنده پیروزفر سهیلا ,بهادری محمدرضا
منبع مطالعات فهم حديث - 1395 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:55 -75
چکیده    مباهته عنوانی فقهی است که از عبارت «باهتوهم» در روایتی از کتاب کافی گرفته ‌شده است. حدیث مباهته به لحاظ سند، صحیح و در کتب فقهی نیز بدان استناد شده است. تردید در معنای مباهته دو دیدگاه کلی میان فقها مطرح کرده است. گروهی از فقیهان آن را از باب بهتان دانسته و مباهته را به «تهمت زدن» ترجمه کرده اند و با استناد به این حدیث، حکم به جواز دروغ بافتن به اهل ریب و بدعت داده اند؛ اما برخی دیگر آن را به معنای «اقناع و  آوردن دلایل محکم» در برابر مخالفان، معنا کرده اند و درنتیجه جواز بهتان به شکاکان و بدعت سازان را مردود شمرده اند. این پژوهش از یک‌سو، ضمن تحلیل و تبیین متن، دیدگاه دسته دوم را مردود می داند و از سوی دیگر، با بررسی دلالی این حدیث، با تکیه ‌بر عقل اخلاقیِ مویَّد به آیات و روایات نظریه دسته اول را نیز ردّ می کند و در نهایت، چون پذیرش این روایت مستلزم وهن دین و ترسیم تصویری نادرست از آموزه های اخلاق محور اسلامی است، آن را علی‌رغم صحت سند فاقد شرایط اعتبار می داند.
کلیدواژه الکافی، روایت، مباهته، اهل بدعت، اخلاق
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved