>
Fa   |   Ar   |   En
   مخاطرات محیط طبیعی   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:15


  tick  ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی - صفحه:1-16

  tick  ارزیابی و تحلیل فضایی سیل‌گیری رودخانه قره‌سو با استفاده از منطق فازی در محیط Gis - صفحه:17-30

  tick  تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران - صفحه:31-49

  tick  ارزیابی و پهنه بندی خطر آتش‌ سوزی جنگل با استفاده از تکنیک ‌های تصمیم ‌گیری چند معیاره و Gis - صفحه:49-66

  tick  ارزیابی و پهنه ‌بندی آلودگی هوا با استفاده از مدل Vikor (مطالعه موردی: شهر تبریز) - صفحه:67-88

  tick  تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش‌ های منجر به سیل در سال ‌های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل - صفحه:89-106

  tick  ارزیابی ریسک مخاطره آتش‌ سوزی درجنگل با استفاده از Wlc و Anp (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 33 و 34 شمال ایران) - صفحه:107-124

  tick  بررسی و مقایسه عناصر اقلیمی موثر بر بروز بیماریهای تنفسی در مناطق کوهستانی و دشت (مطالعه موردی: استان ایلام) - صفحه:125-141

  tick  تحلیل و شناسایی پیامدهای خشکسالی بر ساکنین مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای چقا شهرستان فریدونشهر) - صفحه:141-161

  tick  ارزیابی خطر فرسایش خاک در دشت کوهپایه سگزی با استفاده از مدل تجدید نظر شده جهانی فرسایش خاک (Rusle) - صفحه:161-178

  tick  ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه‏ های توده باتولیت الوند - صفحه:179-205

  tick  شناسایی بهترین الگوریتم تشخیص گرد و غبار به کمک داده های مودیس - صفحه:205-219

  tick  بررسی کفایت سیستم زهکشی موجود در مناطق شهری جهت عبور سیلاب و امکان اصلاح آن به کمک مدل Swmm5 (مطالعه موردی: شهرستان داراب) - صفحه:219-237

  tick  واکاوی روند تغییرات و الگوی فضایی ابرناکی سالانه و فصلی در ایران - صفحه:237-255
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved