>
Fa   |   Ar   |   En
   ضعف دولت ـ ملت‌سازی در سوریه و وقوع جنگ داخلی در این کشور (20162011)  
   
نویسنده نبوی عبدالامیر ,دری مریم
منبع دانش سياسي - 1396 - دوره : 13 - شماره : 1 - صفحه:99 -121
چکیده    اکثر کشورهای برآمده از امپراتوری عثمانی، از جمله سوریه، با ضعف در روند دولت ـ ملت‌سازی مواجه بوده و همین امر باعث شکنندگی آن‌ها در یک قرن گذشته شده است. در عین حال، موقعیت ژئوپلیتیک، سوریه را همواره مرکز توجه قدرت‌های بزرگ قرار داده است. متن حاضر با تمرکز بر ضعف دولت ـ ملت‌سازی در سوریه، نشان می‌دهد ضعف دولت ـ ملت‌سازی در سوریه چه تاثیری بر وقوع جنگ داخلی در این کشور داشته است. اگرچه از ابتدای استقلال سوریه، گروه‌های قومی و مذهبی مختلف در کنار یکدیگر می‌زیسته‌اند و احزاب و ایدئولوژی‌های مختلف فعال بوده‌اند، به دلایل مختلف نهادها و ساختارهای فرهنگی و سیاسی متزلزل باقی ماندند و همبستگی ملی نیز محقق نشد. نتیجه این شکنندگی ناشی از تعدد و تراکم طولانی‌مدت بحران را می‌توان به روشنی در وضعیت پنج سال گذشته دید؛ ضعف روند دولت ـ ملت‌سازی در سوریه عامل اصلی بروز جنگ داخلی در این کشور بوده است و بسیاری از مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از آن نشئت می‌گیرند. چالش‌های پیش روی سوریه در روند دولت ـ ملت‌سازی، این کشور را به پرتگاه جنگ داخلی کشانده است. در ابتدای بحران اخیر (2011)، اصلاحات جدی و عمیق سیاسی و اقتصادی به صورت یک خواست عمومی درآمد، به‌ویژه آنکه اصلاحات مورد نظر بشار اسد که در سال 2000 به قدرت رسید، ظرف مدت کوتاهی به خاطر کارشکنی‌های حزب بعث و ارتش ناکام و متوقف شد. با این حال، برخورد قهرآمیز نیروهای نظامی و امنیتی با اعتراضات مردمی، در کنار دخالت تدریجی و فزاینده قدرت‌های خارجی سبب شد توانایی دولت سوریه در تامین ثبات با تردید مواجه شود و مشکل قدیمی ضعف روند دولت ـ ملت‌سازی اثر خود را به عنوان یکی از عوامل ریشه‌ای جنگ داخلی این کشور نشان دهد.
کلیدواژه اصلاحات، بحران هویت، بهار دمشق، جنگ داخلی، دولت ـ ملت‌سازی، سوریه
آدرس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی maryam.dorri7@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved