>
Fa   |   Ar   |   En
   سیاست‌های فقرزدایی با محوریت تکافل اجتماعی  
   
نویسنده آرام محمدرضا ,سیدامامی کاووس
منبع دانش سياسي - 1395 - دوره : 13 - شماره : 24 - صفحه:163 -211
چکیده    در پاسخ به این سوال که مسئولیت فقرزدایی با چه کسانی است، نخستین جوابی که به ذهن متبادر می‌شود «دولت» است. اما ناتوانی و ناکارآمدی نهادهای دولتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود که مشکل فقر به قوت خود باقی بماند و در بسیاری موارد شکاف میان فقیر و غنی بیشتر شود. این پژوهش در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان با اتکا به برخی نهادهای دینی به مبارزه با فقر پرداخت و به شیوه‌ای موثر در مسیر فقرزدایی گام برداشت؟ در این مقاله با تمسّک به قرآن و عترت و با روش کارکردگرایی و مبنا قراردادن نظریه نیازهای انسان نشان می‌دهیم که تکافل و نهادهای سنتی و اصیل موجود در جوامع اسلامی، که در ورای شکاف متعارف میان مردم و دولت قرار می‌گیرند، می‌توانند به نحو مطلوبی به کاهش فقر در جامعه کمک کنند. نهادهای موضوع تکافل، ازجمله خانواده، خویشاوندان، عشیره، همسایه، برادری دینی، که به مثابه لایه‌های حمایتی و تامینی پیش از دولت عمل می‌کنند، به نحوی موثر می‌توانند در تحقق جامعه‌ای فقرزدایی شده یاری‌رسان باشند. در سیاست‌گذاری‌های توسعه، به‌جای اینکه تنها بر نقش رفاهی دولت و راه‌حل‌های مبتنی توانمندسازی افراد اتکا کنیم، باید بر لایه‌های حمایتی ـ حفاظتی‌ای که فرد به‌طور طبیعی عضو آن‌هاست سرمایه‌گذاری نماییم.
کلیدواژه سیاست‌گذاری، فقر، فقرزدایی، تکافل، دولت رفاهی، اسلام
آدرس دانشگاه امام صادق (ع), ایران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ایران, دانشگاه امام صادق (ع), دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی seyedemami@isu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved