>
Fa   |   Ar   |   En
   گفتمان اسلام‌گرای دموکرات در مصر جدید؛ از قیام ژانویه 2011 تا 2016  
   
نویسنده مجیدی حسن ,شجاعی جبار
منبع دانش سياسي - 1395 - دوره : 12 - شماره : 23 - صفحه:99 -128
چکیده    قیام 2011 مصر، زمینه‌ساز شکل‌گیری و یا رشد گفتمان‌‌هایی در مصر شده است که هرکدام با برجسته‌سازی خود و به حاشیه‌رانی رقیب، سعی در هژمون‌سازی منظومه گفتمانی خود داشته‌اند تا از این طریق دال‌‌های شناور حوزه گفتمان‌گونگی رقبای خود را در چارچوب ساختار گفتمانی خودش معنا بخشیده و هویتی تازه خلق کنند. از جمله این گفتمان‌‌ها که توانست با هژمون‌سازی خود (هرچند به‌طور موقت)، اولین انتخابات رسمی در مصر جدید را به نام خودش رقم بزند، «گفتمان اسلام‌گرای دموکرات» بوده و با توجه به روند ظهور و سقوط این گفتمان، این پرسش مطرح است که منطق گفتمانی و دال‌‌های هویت‌بخش، اصـول و مولفه‌‌های گفتمان اسلام‌گرای دموکرات در مصر چیست و احزاب و گروه‌های سیاسی معرف این گفتمان کدم‌اند؟ می‌توان گفت منازعه گفتمانی و ناتوانی هر یک از گفتمان‌ها برای استقرار و تثبیت و نبود زمینه فراگیری هر یک از گفتمان‌ها از جمله گفتمان‌های اسلام‌گرای اقتدارگرا، سکولار دموکرات و سکولار اقتدار‌گرا صحنه مصر را تا مدت‌ها دستخوش ناآرامی می‌کند. روش نظریه مقاله حاضر، تحلیل گفتمان لاکلا و موفه است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد: گروه‌‌هایی که در ذیل گفتمان اسلام‌گرای دموکرات تعریف شدند، از جمله اخوان‌المسلمین، با ارائه قرائتی نو از اسلام سیاسی، در مقطعی بعد از مبارک در مصر خود را به کرسی ریاست رساندند؛ اما ناتوانی آن‌‌ها در هویت‌بخشی به دال‌‌های شناور بسیار در حوزه گفتمان گونگی‌شان و نبود فراگیری این گفتمان، مهر سقوط بر عملکردشان زد.
کلیدواژه مصر، قیام 2011، اسلام‌گرای دموکرات، اخوان‌المسلمین
آدرس دانشگاه امام صادق (ع), گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه شاهد, ایران
پست الکترونیکی jabarshojaei@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved