>
Fa   |   Ar   |   En
   دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی ارتباطی  
   
نویسنده سلطانی‌نژاد احمد ,جمشیدی محمدحسین ,پوردست زهرا
منبع دانش سياسي - 1395 - دوره : 12 - شماره : 23 - صفحه:73 -98
چکیده    قدرت به‌عنوان یکی از مفاهیم مهم دانش روابط بین‌الملل عمری به قدمت زندگی مدنی بشر دارد. این متغیر مهم تحت تاثیر عوامل مختلف به‌خصوص فناوری‌‌‌های نوین اطلاعاتی و شبکه‌‌‌های اجتماعی بعد از جنگ سرد با تحولاتی روبه‌رو شده است. یکی از اصلی‌ترین تحولات در این راستا، تغییر ابعاد مفهوم قدرت از حالت سخت‌افزاری به نرم‌افزاری است که دیگر اجزای مختلف قدرت را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بر همین اساس سوالی که محور اصلی این پژوهش را شکل می‌دهد این است که چگونه فناوری اطلاعات بر مفهوم قدرت تاثیر گذاشته است. لذا هدف اصلی این نوشتار ارتباط منطقی میان فناوری نوین اطلاعاتی و مفهوم قدرت در دنیای امروز است. یافته‌‌‌های این پژوهش حاکی از آن است که در پرتو فضای مجازی که در نتیجه فناوری‌‌های نوین اطلاعاتی به وجود آمده است، مفهوم قدرت ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است که در این میان بعد فرهنگی و نرم‌افزاری آن تبدیل به مسئله محوری روابط بین‌الملل گشته است. در همین راستا لازم به ذکر است که با هنجاری و اجتماعی شدن مفهوم قدرت، بازیگران و مرز‌‌های جغرافیایی قدرت، منابع قدرت و گروه‌های هدف آن تحت تاثیر قرارگرفته‌اند.
کلیدواژه قدرت، فناوری اطلاعات، قدرت سخت، قدرت نرم، اجتماعی شدن قدرت
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved