>
Fa   |   Ar   |   En
   مولفه‌ها و کارکردهای هوش سیاسی  
   
نویسنده دوستار محمد ,ممبینی یعقوب
منبع دانش سياسي - 1393 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:65 -86
چکیده    در این مقاله هوش سیاسی، ابعاد و کارکرد‌ها‌ی آن در سازمان مطالعه می‌گردد. ازآنجاکه رفتار سیاسی در سازمان‌ها‌ی امروزی اجتناب‌ناپذیر است، لذا آشنایی با هوش سیاسی به هدایت رفتار سیاسی کمک شایانی می‌کند. انسان‌ها‌ی هوشمند بهتر از دیگران می‌توانند راه خود را در موقعیت‌ها‌ی پیچیده پیدا کنند. انسان‌ها‌ تنها با بهره‌‌‌‌مندی از هوش عقلایی و هیجانی نمی‌توانند به موفقیت دست یابند بلکه نیازمند مهارت‌ها‌ی مهم اجتماعی دیگری هم هستند که هوش سیاسی یکی از آن‌ها‌ست. با استفاده از هوش سیاسی و اعمال قدرت و نفوذ می‌توان به اهداف دست یافت. ولی ازآنجاکه رفتار سیاسی اغلب توام با هزینه است، معمولاً این‌گونه رفتارهای گزینشی است. نزدیکی به قدرت تصمیم‌گیری در ساختار‌ها‌ی دیوان‌سالار، تشکیل ایتلاف، تلاش برای اثرگذاری بر فرایند تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری و... بیانگر رفتار سیاسی است. افراد با گسترش روابطشان با دیگر اعضای جامعه هوش سیاسی و سایر مهارت‌ها‌ی اجتماعی خود را افزایش می‌دهند. اما با توجه به اهمیت هوش سیاسی، در متون علمی کمتر بدان توجه شده است. در این مقاله ابعاد و مولفه‌ها‌ی هوش سیاسی تحلیل و سپس، مدل جدیدی از ابعاد هوش سیاسی ارایه شده است.
کلیدواژه هوش ,سیاست ,قدرت ,مهارت سیاسی ,هوش سیاسی
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved