>
Fa   |   Ar   |   En
   وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده حاجی یوسفی امیرمحمد ,بغیری علی
منبع دانش سياسي - 1390 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:69 -97
چکیده    این مقاله سعی دارد به مطالعه نقادانه وضعیت موجود مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد تا ضمن کشف انواع مطالعات موجود، چرایی عدم تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز بررسی نماید. بر این اساس، سوال اصلی مقاله این است ‌که آخرین وضعیت مطالعاتی و تحقیقاتی درباره استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و چرا جمهوری اسلامی ایران از یک سند مدون و رسمی استراتژی امنیت‌ ملی برخوردار نیست؟ برای پاسخ به این سوال به بررسی و نقد ادبیات موجود شامل مطالعات و تحقیقات مکتوب و در دسترس در‌باره سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. این مقاله با بررسی آخرین مطالعات در حوزه تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، به این نتیجه می‌رسد که این روش‌ها بیش از آنکه به یک سند استراتژیکِ آینده‌نگر شباهت داشته باشند، تحلیل‌هایی هستند که می‌توانند «روش مبتنی بر مولفه‌های استراتژی» را در رسیدن به یک سند مدون و برنامه‌ای برای عمل یاری رسانند.
کلیدواژه امنیت ملی ,سند استراتژی امنیت‌ ملی ,جمهوری اسلامی ایران ,وضعیت مطالعاتی ,علم‌سنجی
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved