>
Fa   |   Ar   |   En
   استراتژی «دولت- ملت‌سازی» آمریکا در افغانستان  
   
نویسنده امینیان بهادر ,کریمی قهرودی مایده
منبع دانش سياسي - 1391 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:69 -97
چکیده    آمریکا پس از 11 سپتامبر با کسب اجماع جهانی فرصت بی‌نظیری برای خود ایجاد کرد که علاوه بر حضور نظامی و مبارزه با طالبان و گروه‌های افراطی به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مبادرت ورزد. هدف اصلی آمریکا در این رویکرد تغییر هویت مردم افغانستان در راستای منافع خود بوده است. آسیب‌پذیری نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش و عدم کسب موفقیت در نابودی و محو طالبان و گروه‌های افراطی با گذشت زمان، انگیزه آمریکا را برای دولت‌سازی و ملت‌سازی افزایش داده است تا از این طریق و با کم‌رنگ کردن شکست‌های نظامی خود، شرایط تامین اهدافش را فراهم آورد. در این مقاله تلاش می‌شود در پاسخ به این سوال که سیاست آمریکا به‌منظور دولت- ملت‌سازی در افغانستان چه ابعادی دارد و چرا به شکست انجامیده است، فعالیت‌های آمریکا در زمینه تاثیر بر هویت مردم و شکل‌دهی فرآیند ملت‌سازی افغانستان بررسی گردد. فرضیه اصلی در تبیین چرایی شکست آمریکا عدم شناخت دقیق ویژگی‌ها و فرهنگ مردم افغانستان و ناکارآمد بودن سازوکارها و نهادهای آمریکایی است.
کلیدواژه آمریکا ,افغانستان ,دولت- ملت‌سازی ,قدرت هوشمند ,قدرت نرم
آدرس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه, استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه , ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری مسایل ایران دانشگاه تهران , ایران
پست الکترونیکی m_karimi_gh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved