>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نظری چندپارگی هویت به مثابه بحرانی جامعه شناختی (مطالعه موردی: رژیم صهیونیستی)  
   
نویسنده آقاحسینی علیرضا ,کمالی علی ,مسعودنیا حسین ,شهرام نیا امیر مسعود
منبع دانش سياسي - 1398 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:195 -216
چکیده    هویت از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در ضریب امنیتی جوامع معاصر ارزیابی می‌شود که متناسب با آن می‌توان نسبت به شناخت و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدات امنیت ملی اقدام کرد. از این منظر موضوع چندپارگی هویتی وارد مطالعات امنیتی شده است. در پژوهش پیش‌رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی به واکاوی جایگاه «هویت» در امنیت‌سازی رژیم صهیونیستی با استفاده از نظریه «برساخت‌گرایی»، پرداخته شده است. با توجه به تقابل راهبردی جمهوری اسلامی ایران با این رژیم نامشروع، نتایج پژوهش می‌تواند در اختیار نهادهای سیاسی و امنیتی ذی‌ربط قرار گیرد و در مدیریت سیاست‌ها و تقویت منافع ملی ایران و مصالح جهان اسلام، به‌کار آید. سوال اصلی عبارتست از وضعیت بحران هویتی در جامعه اسرائیل چگونه است؟ نتایج به‌دست‌آمده دلالت بر آن دارد که رژیم صهیونیستی با تعریف منبع «سرزمین موعود»، «هویت واحد تاریخی» و «فرهنگ یهودی» در تلاش برای ترمیم خلا هویتی سه‌گانه «مکان»، «زمان» و «فرهنگ مشترک» خودش و رهایی از وضعیت بحرانی ناشی از چندپارگی هویتی است. اگرچه رژیم صهیونیستی در این زمینه تلاش بسیاری کرده، لیکن در فرایند هویت‌بخشی، بامعضلاتی مواجه شده؛ چالش‌هایی نظیر «سکولاریسم و الحاد»، «اختلافات طایفه‌ای»، «چندزبانی» و دیگر موارد که می‌تواند در کانون توجه راهبردنگاران ایران قرار گیرد.
کلیدواژه هویت، بحران هویت، هویت‌سازی، برساخت‌گرایی، اسرائیل، رژیم صهیونیستی
آدرس دانشگاه اصفهان, گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه اصفهان, گروه علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی m.shahramnia@ase.ui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved