>
Fa   |   Ar   |   En
   کالبدشکافی ابعاد امنیت از منظرآیت‌الله مهدوی کنی(ره)  
   
نویسنده افتخاری اصغر ,شهباز حسن
منبع دانش سياسي - 1398 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:317 -346
چکیده    امنیت از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مولفه‌های مبنایی هر دولت به شمار می‌رود. اکثر مبانی نظری در حوزه مطالعات امنیت برگرفته از متون غربی است. البته در سال‌های اخیر تلاش‌هایی جهت بومی‌سازی این مطالعات صورت گرفته اما هنوز جای کار فراوانی دارد. هدف این مقاله کوشش در جهت هدف مذکور است که با روش تحلیل محتوا در سیره آیت‌الله مهدوی کنی(ره)، سعی شد قدمی در این مسیر مهم برداشته شود. علت انتخاب آیت‌الله مهدوی کنی، این است که ایشان در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیت تامین امنیت کشور را در دو سازمان مهم یعنی کمیته انقلاب اسلامی و وزارت کشور، بر عهده داشتند. محققین به دنبال پاسخ به این سوال‌اند که در اندیشه آیت‌الله مهدوی کنی در خصوص امنیت، چه ابعادی وجود داشته و کدام‌یک از اولویت برخوردارند؟ برای پاسخ به این سوال دو دسته از منابع بررسی شد که هرکدام از این دو صرفاً یک قسمت از کار را پیش می‌برد. نگارندگان با بررسی دقیق منابع نظری حوزه امنیت و منابع مربوط به سیره آیت‌الله مهدوی کنی، نهایتاً موفق به کالبدشکافی ابعاد امنیت از دیدگاه ایشان گشته به‌طوری‌که خروجی حاصل از این پژوهش، کمک شایانی به مطالعات بومی امنیت خواهد نمود. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که: آیت‌الله مهدوی کنی، در کنار اینکه ابعاد رایج از امنیت را پذیرفته‌اند اما معتقدند که پایه و اساس این ابعاد باید اسلام و فرهنگ اسلامی و از همه مهم‌تر بُعد اخلاقی اسلام باشد، چراکه اگر این‌طور نشود بسیاری از برنامه‌ریزی‌های کلان، به سرمنزل حقیقی خود نخواهند رسید و بجای اینکه بر مبنای اخلاق بنا شوند، بر اساس سیاست‌بازی‌های ناصواب شکل خواهند گرفت.
کلیدواژه امنیت، ابعاد امنیت، اسلام، اخلاق، محمدرضا مهدوی کنی
آدرس دانشگاه امام صادق(ع), گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه امام صادق(ع), ایران
پست الکترونیکی shahbaz.isu@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved