>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی رفتار رای‌دهی مردم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی  
   
نویسنده یوسفی رامندی رسول
منبع دانش سياسي - 1397 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:63 -95
چکیده    از مهم‌ترین وظایف مدیران بازاریابی کشف نیازها، تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتریان و همچنین اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر آن است که نتیجه آن، شناسایی سلیقه بازار و ارائه کالا یا خدمات متناسب با آن خواهد بود. در بازار سیاست نیز احزاب و جریانات سیاسی برای کسب موفقیت در رقابت‌های انتخاباتی، باید نیازها و دغدغه‌های فردی و عمومی مردم را درک کنند تا بتوانند تحلیل درستی از رفتار رای‌دهی و علل گرایش آن‌ها به یک فرد یا جریان داشته باشند. از این رو، بررسی این امر، که پایه اساسی استراتژی‌های مبارزات سیاسی است، مهم‌ترین ماموریت بازاریابی سیاسی قلمداد می‌شود. در این پژوهش (تحلیل بین‌رشته ای) تلاش شد علل تمایل مردم به یک نامزد، در فرایند مبارزات انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی مورد واکاوی قرار گیرد. براین اساس از روش پژوهش تلفیقی اکتشافی با رویکرد ایجاد طبقه‌بندی مبتنی بر داده های کیفی برای شناسایی، دسته‌بندی و رتبه بندی مولفه‌های موثر بر رفتار رای‌دهی مردم ایران استفاده شد و نتیجه آن، معرفی سه عامل «نامزد»، «رای‌دهنده» و «فضای رقابت» به‌عنوان مولفه‌های اصلی که هر یک دارای سه زیر مولفه است بود. در نهایت 36 شاخص در شکل‌گیری رفتار رای‌دهی مردم مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی تعیین شد.
کلیدواژه بازاریابی سیاسی، رفتار رای‌دهی، انتخابات، جمهوری اسلامی ایران
آدرس دانشگاه امام حسین علیه السلام, ایران
پست الکترونیکی ry.marketing90@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved