>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاده‌روی اربعین حسینی به مثابه جنبش اجتماعی  
   
نویسنده غفاری هشجین زاهد ,آقائی محمد
منبع دانش سياسي - 1397 - دوره : 14 - شماره : 1 - صفحه:1 -21
چکیده    پیاده‌روی اربعین حسینی از وجوه ممتاز هجرت در فرهنگ سیاسی شیعی است که به عنوان بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهانی برگزار می‌شود. این اجتماع با شکوه مذهبی علاوه بر دارا بودن وجوه ممتاز مذهبی، واجد پیام‌های عمیق سیاسی و اجتماعی است. یکی از راه‌های بررسی وجوه سیاسی اجتماعی این رویداد، مطالعه‌‌ آن در بستر جامعه‌شناسی سیاسی و حوزه جنبش‌های اجتماعی است. در پاسخ به سوال اصلی مقاله، صحت این فرضیه که می‌توان پیاده‌روی اربعین حسینی را به مثابه یک جنبش عظیم اجتماعی با تمامی مولفه‌های آن در نظر گرفت مورد تایید قرار گرفته است. در این راستا این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه‌‌ جنبش‌های اجتماعی چارلز تیلی و با استفاده از روش کیفی تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار فیش‌برداری برای جمع‌آوری داده‌ها انجام شده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که پیاده‌روی اربعین حسینی در چارچوب نظریه چارلز تیلی، جنبش‌ عظیم اجتماعی است که مولفه‌های استمرار ستادها، بهره‌گیری از طیفی از تظاهرات عمومی و همچنین ابراز عمومی با چهار مشخصه‌‌ ارزشمندی، وحدت، تعداد و تعهد در آن به نحو بارزی تجلی یافته است‌.
کلیدواژه پیاده روی اربعین، جنبش اجتماعی، ارزشمندی، وحدت، تعداد، تعهد.
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران
پست الکترونیکی aghaei_1387@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved