>
Fa   |   Ar   |   En
   تصویرسازی تهدیدانگار از جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا  
   
نویسنده سرخیل بهنام ,خزعلی فاتن
منبع دانش سياسي - 1396 - دوره : 13 - شماره : 2 - صفحه:103 -133
چکیده    تصویرسازی در روابط بین‌الملل که تحت عناوینی همچون اعتبار، حیثیت و پرستیژ بین‌المللی مطرح می‌شود‌، از آن روی اهمیت ویژه دارد که عموماً تصویر واقعیت از خود واقعیت مهم‌تر تلقی می‌شود. علی‌الخصوص‌ که بخش عمده‌ای از قضاوت‌های افکار عمومی‌ و ارزش‌گذاری‌های کنش‌گران بین‌المللی (نظیر سازمان‌ها و شرکت‌های چندملیتی) متاثر از این موضوع بوده و حتی اغلب مکانیزم‌های موجود در عرصه بین‌المللی نیز بر پایه تصویرسازی‌ها استوار می‌گردد.اکنون با نظرداشت روند کلی مناسبات دو بازیگر مهم بین‌المللی یعنی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان شناخت ماهیت‌، چرایی و به تبع آن دسته‌بندی اقدامات و شیوه‌های عمل آمریکا در حوزه تصویرسازی علیه ایران وجود دارد؟ مقاله حاضر درصدد است با شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی و براساس رهیافت‌های هنجارگرایانه‌، به تبیین وجوه مختلف تصویرسازی از جانب آمریکا و رابطه آن با مباحثی همچون امنیتی ساختن و تهدید فضای هنجاری کنش‌گران بین‌المللی بپردازد و ضمن بررسی استقرایی نمونه‌هایی از طرح‌ها‌، برنامه‌ها و اقدامات دستگاه سیاست خارجی آمریکا بتواند دسته‌بندی مفهومی جدیدی از لایه‌بندی تصویر‌سازی تهدیدانگار نسبت به جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
کلیدواژه تهدید، تصویرسازی، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، امنیتی ساختن
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران
پست الکترونیکی behsarkhei@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved