>
Fa   |   Ar   |   En
   بهره برداری و پرورش آبزیان   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:2


  tick  اثر پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus Mykiss) روی محیط کشت باکتری - صفحه:93-109

  tick  اثرعصاره سیر و لیمو برکیفیت و ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) کمان بسته ‏بندی شده در خلاء طی نگه‏داری در یخچال - صفحه:79-92

  tick  ارتباط هورمون های جنسی با برخی خصوصیات بیولوژیکی گناد در تاس ماهی سیبری (Acipenser Baeri) و ماهی استرلیاد (Acipenser Ruthenus) - صفحه:17-28

  tick  ارزیابی فاکتورهای خونی در ماهیان فلاورهورن (Flower Horn) تغذیه شده با هیدرولیز پوست گاو - صفحه:29-39

  tick  ارزیابی وضعیت سلامت رودخانه زیارت در استان گلستان بر اساس شاخص کیفی Nsfwqi - صفحه:111-122

  tick  بررسی اثرات نانو اکسید روی بر بافت آبشش ماهی گلدفیش (Carassius Auratus) - صفحه:53-62

  tick  تعیین برخی از شاخص های خونی، بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser Baerii) تغذیه شده با سطوح مختلف چربی - صفحه:1-15

  tick  تعیین شاخص های رشد و ایمنی خونی بچه ماهیان استرلیاد پرورشی (Acipenser Ruthenus) تغذیه شده با مکمل غذایی دایجستروم - صفحه:41-51

  tick  تکثیر ماهیان نارس قره برون با استفاده از روش کاشت هورمون Lhrh-A - صفحه:63-78
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved