>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه درصد اسیدهای چرب در نایوپلیوس آرتمیا غنی‌سازی شده به‌وسیله دو نوع جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا و ایزو کرایسیس گالبانا  
   
نویسنده کرمی فر سما ,آذری‌تاکامی قباد ,خارا حسین ,حافظیه محمود
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1391 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:45 -56
چکیده    به‌منظور بهینه‌سازی ترکیب غذایی آرتمیا ارومیانا و به‌دنبال آن افزایش ارزش غذایی آن به‌عنوان غذای زنده مورد استفاده در آبزی‌پروری، غنی‌سازی به‌‌خصوص در مرحله نایوپلیوس بسیار رایج بوده است. این پژوهش با هدف تاثیر جلبک‌های نانوکلروپسیس اکولاتا (nannochloropsis oculata) و ایزوکرایسیس گالبانا (isochrysis galbana) بر افزایش درصد اسیدهای چرب غیر اشباع به‌خصوص اسیدهای چرب epa و dha در آرتمیای ارومیه (artemia urmiana) انجام شد. در این آزمایش نتایج تاثیر استفاده از دو نوع ریز جلبک بالا با توجه به ترکیب غذایی آن‌ها، در بازه‌های زمانی مختلف (2، 4 و 6 ساعت) بر افزایش ارزش غذایی نایوپلیوس آرتمیا ارومیانا با تاکید بر epa وdha مورد بررسی و با گروه شاهد (گروه گرسنگی داده شده در هنگام غنی‌سازی تیمارها)، نایوپلیوس آرتمیا بلافاصله بعد از تخم‌گشایی و هم‌چنین بلافاصله بعد از جذب کیسه زرده مقایسه گردید. نتایج غنی‌سازی نشان می‌دهد که بهترین زمان برای غنی‌سازی نایوپلیوس آرتمیا با جلبک‌های مورد نظر دو ساعت پس از جذب کیسه زرده می‌باشد. هم‌چنین بهترین گونه جلبک برای افزایش میزان epa ایزوکرایسیس گالبانا با میزان 74/‌1 میلی‌گرم در گرم وزن خشک و در مورد افزایش dha جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا با میزان 22/0 میلی‌گرم در گرم وزن خشک می‌باشد و نسبت بین dha/epa:12/0 می‌باشد.واژه‌های کلیدی: آرتمیای ارومیه، غنی‌سازی، نانوکلروپسیس اکولاتا، ایزوکرایسیس گالبانا
کلیدواژه آرتمیای ارومیه ,غنی‌سازی ,نانوکلروپسیس اکولاتا ,ایزوکرایسیس گالبانا
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, ایران, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved