>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تنوع ژنتیکی دو گونه کفال طلایی (Liza Aurata) و کفال پوزه باریک (Liza Saliens) در حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره  
   
نویسنده شعبانی علی ,قدسی زهره ,نادری لقمان
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1391 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:81 -93
چکیده    دو گونه کفال طلایی (liza aurata) و کفال پوزه باریک (liza saliens) طی سال‌های 1309 تا 1313 از دریای سیاه به دریای خزر معرفی شدند. شناخت تنوع ژنتیکی منابع دریایی اهمیتی حیاتی در مدیریت و حفاظت آن‌ها دارد، زیرا این مساله اولین پیش‌نیاز برای حفظ سازگاری جمعیت‌ها تحت شرایط محیطی در حال تغییر است. در این مطالعه از 5 جایگاه ریزماهواره به‌منظور مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی کفال طلایی و کفال پوزه باریک در مناطق گمیشان و میانکاله در استان گلستان، بابلسر و چالوس در استان مازندران، انزلی و آستارا در استان گیلان استفاده شد. در گونه کفال طلایی: میانگین تعداد الل در جایگاه: 46/15na=، هتروزیگوسیتی مشاهده شده برابر 843/0ho= و هتروزیگوسیتی مورد انتظار برابر 902/0he= و در کفال پوزه باریک به‌ترتیب: 63/5na=، 785/0ho= و 619/0he= نشان داده شد. این مطلب نشان می‌دهد، اگرچه این گونه‌ها در وضعیت به نسبت مناسبی قرار دارند، اما این احتمال وجود داد که دچار تنگنای ژنتیکی شود.واژه‌های کلیدی: کفال طلایی، کفال پوزه باریک، تنوع ژنتیکی، مایکروستلایت
کلیدواژه کفال طلایی ,کفال پوزه باریک ,تنوع ژنتیکی ,مایکروستلایت
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved