>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی وضعیت ذخایر کفال پوزه باریک(Liza Saliens) با استفاده از شاخص‌های صید بی رویه در سواحل جنوبی دریای خزر در سال‌های 1390-1370  
   
نویسنده فضلی حسن ,دریانبرد غلامرضا ,عبدالملکی شهرام ,بندانی غلامعلی
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:55 -68
چکیده    هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت ذخایر ماهی کفال پوزه باریک (liza saliens) با استفاده از شاخص‌های ارزیابی صید بیش از حد،‌ ضریب چاقی و وزن نسبی طی یک دوره بیست ساله (1370 تا 1390) در سواحل ایران در دریای خزر می‌باشد. سه شاخص صید شامل: 100 درصد ماهیان صید شده بالغ باشند، فراوانی ماهیان با طول مطلوب 100 درصد باشد و فراوانی مولدین بزرگ 0 درصد باشد. نتایج نشان داد که ضریب چاقی و وزن نسبی ماهی کفال پوزه باریک در طی دو دهه روند کاهشی داشته است. دامنه طول مطلوب این ماهی برای صید بین 0/28 و 0/34 سانتی‌متر محاسبه شد. و ماهیان بزرگ‌تر از 0/34 سانتی‌متر به‌عنوان مولدین بزرگ در نظر گرفته شدند. فراوانی ماهیان بالغ (با طول بیش از 28 سانتی‌متر) 9/8 درصد تا 4/72 درصد (انحراف معیار±‌ میانگین:‌ 1/16 ± 5/39 درصد‌)، فراوانی ماهیان با طول مطلوب 8/8 درصد تا 4/50 درصد ((8/11 ±) 7/30 درصد) و فراوانی مولدین بزرگ 0 درصد تا 9/23 درصد (7/7 ± 2/9 درصد) بود. بر اساس نتایج به‌دست آمده ذخایر ماهی کفال پوزه باریک دارای شرایط نامطلوبی می‌باشد و برای حفظ و احیا ذخایر این‌گونه، علاوه‌بر استفاده از تور با چشمه بزرگ‌تر (به‌‌طوری‌که همه مولدین قادر به حداقل یکبار تخم‌ریزی باشند)، باید استراتژی مناسبی را اتخاذ نمود که فراوانی مولدین بزرگ در صید به صفر رسیده و صید اصلی بر روی ماهیان با طول مطلوب متمرکز گردد.
کلیدواژه کفال پوزه باریک ,ضریب چاقی ,شاخص‌های صید ,طول مطلوب ,دریای خزر ,Sharpnose Mullet ,Condition Factor ,Fisheries Indicators ,Optimum Length ,Caspian Sea
آدرس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر, ایران, پژوهشکده اکولوژی دریای خزر, ایران, استادیار، پژوهشکده آبزی پروری بندرانزلی, ایران, مربی، مرکز تحقیقات ذخایر آب‌های داخلی گرگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved