>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین غلظت کشنده سموم دیازینون و دلتامترین در ماهی کاراس طلایی (Carassius Auratus Gibelio)  
   
نویسنده ترخانی رضا
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:121 -131
چکیده    دیازینون و دلتامترین یکی از سموم ارگانوفسفره‌ای هستند که در فعالیت‌های کشاورزی و خانگی برای کنترل حشرات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پژوهش که در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان تزیینی واقع در روستای توشن گرگان (استان گلستان) انجام شد، 50lc 96 ساعته، غلظت بدون مرگ و میر (noec) و غلظت با حداقل مرگ و میر (loec) ماهی کاراس طلایی (carassius auratus gibelio) تحت‌تاثیر سمیت حاد دیازینون و دلتامترین تعیین شد. برای این منظور ماهیان بالغ کاراس طلایی (محدوده 15-13 سانتی‌متر و 5/9-9 گرم) در گروه‌های 21 تایی (3 تکرار 7 تایی) تحت غلظت‌های مختلف سم به‌مدت 96 ساعت قرار گرفتند و مرگ و میر آن‌ها ثبت شد. طی انجام آزمایش غذادهی به ماهیان قطع و آب محیط آکواریوم‌ها تجدید نشده و کیفیت آب ثابت باقی می‌ماند همچنین عواملی مانند ph، دما، سختی و اکسیژن محلول در آب مورد سنجش قرار گرفتند. تست‌های سمیت نیز با استفاده از آنالیز آماریprobit در نرم‌افزار spss تعیین شدند. در پایان 96 ساعت، ماهیان در غلظت‌های 40 و 80 میلی‌گرم در لیتر دیازینون و 40/0 میلی‌گرم در لیتر دلتامترین با تلفات 100 درصد مواجه شدند.
کلیدواژه آلودگی ,دیازینون ,دلتامترین ,سمیت کشنده ,کاراس طلایی ,Acute Toxicity ,Diazinon ,Deltamethrin ,Pollution ,Gold Fish
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
پست الکترونیکی rezat_65@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved