>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی امکان ساخت ویتامین ث در مراحل ابتدایی رشد و تکامل تاس‌ماهی ایرانی  
   
نویسنده اکبرزاده آرش ,فرحمند حمید ,محجوبی فروزنده ,محمدعلی نعمت‌اللهی ,حق‌بین کمال‌الدین ,کلنگی‌میاندره حامد
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:49 -63
چکیده    در این پژوهش برای نخستین بار در یک گونه از ماهیان ابتدایی، توانایی ساخت ویتامین ث در مراحل ابتدایی رشد و تکامل تاس‌ماهی ایرانی از طریق بررسی میزان بیان ژن و فعالیت آنزیم گلونولاکتون اکسیداز gulo مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج داده‌های بیان ژن و فعالیت آنزیم gulo نشان داد که ژن کدکننده آنزیم gulo در تمامی مراحل نمونه‌برداری تاس‌ماهی ایرانی از تخم چشم‌زده (مرحله جنینی) تا مرحله نوجوانی در سطوح mrna و پروتیین بیان می‌گردد. این نتایج نشان‌دهنده آن است که تاس‌ماهی ایرانی توانایی ساخت ویتامین ث در بدن خود را داراست و همچنین آغاز ساخت ویتامین ث می‌تواند حتی پیش از تفریخ لاروها و در دوران جنینی ماهی اتفاق افتد. بیش‌ترین شدت بیان ژن gulo در مرحله جنینی (2 روز پیش از بیرون آمدن لارو از تخم) مشاهده شد که نسبت به سایر مراحل لاروی از اختلاف معنی‌دار برخوردار بود (05/0p < ) و پس از آن میزان بیان ژن gulo روندی کاهشی را از خود به نمایش گذاشت. فعالیت آنزیم gulo در تمام مراحل نمونه‌برداری تاس‌ماهی ایرانی مشاهده شد، اما هیچ تفاوت معنی‌داری در میزان فعالیت آنزیم gulo مابین مراحل ابتدایی رشد و تکامل تاس‌ماهی ایرانی مشاهده نشد (05/0p > ). این نتایج نشان‌دهنده آن است که بخشی از نیاز بالای تاس‌ماهیان به ویتامین ث در مراحل ابتدایی جنینی و لاروی می‌تواند از طریق ساخت داخلی اسید اسکوربیک در بدن تامین شود.
کلیدواژه تاس‌ماهی ایرانی ,آنزیم گلونولاکتون اکسیداز ,ویتامین ث ,Persian Sturgeon ,L-Gulono-Gamma-Lactone Oxidase ,Ascorbate
آدرس دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه تهران, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, ایران, دانشگاه تهران, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved