>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ساختار ژنتیکی صدف مرواریدساز محار (Pinctada Radiata) در جزیره هندورابی  
   
نویسنده رجایی معین ,فرحمند حمید ,پورباقر هادی ,مرتضوی محمدصدیق
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:123 -136
چکیده    خلیج فارس یکی از زیستگاه‌های مهم گونه‌ pinctada radiata می‌باشد و فقدان اطلاعات ژنتیکی در مورد این‌گونه‌ با ارزش در منطقه خلیج فارس دیده می‌شود. در این پژوهش تعداد 30 عدد صدف محار با روش غواصی در جزیره هندورابی تهیه و ساختار ژنتیکی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین تنوع ژنی 816/0 در لوکوس m052 و کمترین آن 768/0 در لوکوس m059 مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان درون‌آمیزی در لوکوس m068 و کمترین آن در لوکوس m059 دیده شد. علاوه‌بر این جمعیت هندورابی از نظر هتروزیگوتی و تعداد الل‌ها تقریباً با سایر نقاط پراکنش این جنس در دنیا برابر است. از سوی دیگر مقایسه میزان درون‌آمیزی جمعیّت هندورابی با سایر نقاط پراکنش این جنس در دنیا نشان داد که میزان درون‌آمیزی در جمعیّت هندورابی از بیشتر جمعیّت‌های مورد مقایسه بیشتر است. در نتیجه، این‌گونه که در گذشته پراکنش وسیعی در خلیج فارس داشته، در حال حاضر به‌دلیل انقراض‌های محلی به جمعیّت‌های کوچک‌تری تقلیل یافته ‌است. بروز چنین انقراض‌هایی علاوه‌بر کاهش اندازه جمعیّت سبب کاهش تنوع ژنتیکی و افزایش درون‌آمیزی جمعیّت‌های صدف محار شده است.
کلیدواژه ذخیره ,ساختار ژنتیکی ,هندورابی ,Pinctada Radiata
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, استادیار پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved