>
Fa   |   Ar   |   En
   بهره برداری و پرورش آبزیان   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:3


  tick  بررسی اثر شکل محصول و دانه‏بندی آرد سوخاری بر خواص کیفی و حسی فینگر و ناگت ماهی کپور نقره‏ای (Hypophthalmichthys Molitrix) - صفحه:11-26

  tick  بررسی اثرات تزریق گرلین بر فاکتور‌های فیزیولوژیکی بچه ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser Persicus) - صفحه:1-10

  tick  بررسی اثرات سیستم پرورش آکواپونیک بر افزایش رشد و بقای میگوی جوان آب شیرین (Macrobrachium Rosenbergii) و لارو ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:99-110

  tick  بررسی اثرات هورمون 17- بتا استرادیول روی شاخص های رشد و تغییر جنسیت در ماهی کاراس طلایی (Carassius Auratus Gibelio) - صفحه:27-35

  tick  بررسی برخی اثرات آنتی اکسیدانی روغن هسته‌ انار (Punica Granatum) بر روند اکسیداسیونی روغن ماهی حاصل از کیلکای معمولی (Clupeonella Cultriventris Caspia) - صفحه:49-62

  tick  بررسی ساختار ژنتیکی صدف مرواریدساز محار (Pinctada Radiata) در جزیره هندورابی - صفحه:123-136

  tick  تاثیر 4، 2- دی کلروفنوکسی استیک اسید (2,4-D) بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و آسیب شناسی بافتی در آبشش و کبد ماهی مولی (Poecilia Sphenops) - صفحه:77-98

  tick  تاثیر شدت و دوره نوری بر نرخ رشد و سنتز چربی در جلبک سبز Dunaliella Salina - صفحه:63-75

  tick  تاثیر مانان اولیگوساکارید جیره غذایی به‌عنوان پربیوتیک بر عملکرد رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:111-122

  tick  تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از غلظت تحت کشنده سم دیازینون بر بافت کلیه، روده و آبشش کاراس طلایی نر (Carasius Auratus) - صفحه:137-144

  tick  میزان فنول کل و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبک قرمز (Hypnea Hamulosa) خلیج فارس - صفحه:37-48
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved