>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر دماهای مختلف سرخ کردن مقدماتی در روغن کانولا بر کیفیت و مقدار جذب روغن درقسمت‏های مختلف ناگت ماهی کپور نقره‏ای (Hypophthalmichthys Molitrix)  
   
نویسنده ‌اجاق سید مهدی ,کاظمی‏ نیا سعید ,جمشیدی انیسه ,شعبان‏پور بهاره
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:43 -59
چکیده    در این پژوهش تاثیر دماهای مختلف سرخ کردن مقدماتی در روغن کانولا بر فاکتورهای فیزیکی، مقدار رطوبت و جذب روغن در ناگت ماهی کپور نقره‏ای (hypophthalmichthys molitrix) مطالعه شد. ناگت‏های ماهی پس از آماده‏سازی، در سه دمای 150، 170 و 190 درجه سانتی‌گراد، به‌صورت مقدماتی در روغن کانولا سرخ شد. آزمایش‌های فیزیکی (ویسکوزیته لعاب، جذب لعاب، چسبندگی و چروکیدگی)، ترکیب تقریبی، رنگ‏سنجی و آنالیز حسی در سه تکرار بر تیمارها انجام گرفت. به‌منظور بررسی مقدار رطوبت و جذب روغن، روکش ناگت‏ها جدا شد و مقدار رطوبت و روغن در ناگت، روکش و ناگت بدون روکش مورد بررسی قرار گرفت. در مینس ماهی، مقادیر بالاتر چربی و خاکستر و مقدار پایین‏تر رطوبت نسبت به ناگت‏های تولیدی مشاهده شد (05/0‏?‏p)، در حالی‌که مقدار پروتیین میان این دو اختلاف معنی‏داری نشان نداد (05/0‏?‏p). با افزایش دمای سرخ کردن مقدماتی، مقادیر پروتیین، بازده محصول و چروکیدگی افزایش یافت (05/0‏?‏p) و مقدار روشنایی کاهش یافت (05/0‏?‏p). عدم وجود اختلاف معنی‏دار در مقادیر خاکستر، رطوبت، چربی، ph، ظرفیت نگه‌داری آب، شاخص‏های قرمزی و زردی و آنالیز حسی، طی افزایش دمای سرخ کردن مقدماتی مشاهده شد (05/0‏?‏p). با افزایش دمای سرخ کردن مقدماتی، مقادیر چربی در روکش و ناگت بدون روکش کاهش یافت (05/0‏?‏p)، در حالی‌که مقدار چربی ناگت و مقادیر رطوبت روکش، ناگت بدون روکش و ناگت تغییرات معنی‏دار نداشت (05/0‏?‏p). اعمال دمای 190 درجه سانتی‌گراد در مرحله سرخ کردن مقدماتی ناگت ماهی کپور نقره‏ای، از نظر فاکتورهای فیزیکی، ترکیب تقریبی و شاخص رنگ‏سنجی نتایج بهتر نسبت به دماهای 150 و 170 درجه سانتی‌گراد نشان داد.
کلیدواژه ناگت ماهی ,دمای سرخ کردن مقدماتی ,روغن کانولا ,کپور نقره‏ ای ,جذب روغن ,Fish Nugget ,Pre-Frying Temperature ,Canola Oil ,Silver Carp ,Oil Absorption
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved