>
Fa   |   Ar   |   En
   بهره برداری و پرورش آبزیان   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:3


  tick  اثر افزودن ماکروجلبک Gracilaria Persica بر برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی سوسیس ماهی کپور معمولی طی نگهداری در یخچال - صفحه:27-41

  tick  اثرات استفاده مجزا و تلفیقی اسید فرمیک و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسید لاکتیکی (Pediococcus Acidilactici ) بر شاخص‌های رشد و مقاومت به شوری در بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus Carpio) - صفحه:83-91

  tick  ارزیابی موانع مصرف و خرید ماهی در میان گروه‌های مختلف مصرف‌کننده (موردی: پرسنل آجا) - صفحه:55-71

  tick  بررسی برخی از شاخص های صیادی از داده های صید در آبهای شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:15-25

  tick  بررسی برخی از فاکتورهای رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio)تغذیه شده با منابع مختلف آهن و روی (نانو ذره) - صفحه:109-121

  tick  بهینه سازی استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی با روش امواج فراصوت از گیاه آزولا Azolla Filiculoides - صفحه:1-13

  tick  مدیریت جوامع میکروبی در سیستم آبزی‌پروری تولید توده زیستی - صفحه:93-107

  tick  مروری بر معرفی باکتری‌های آزادکننده فسفر موثر بر ترکیبات فسفر آلی رسوبات استخرهای پرورش ماهیان گرمابی - صفحه:43-53

  tick  معرفی ماهی کوبیا (Rachycentron Canadum) به عنوان گونه بومی مستعد پرورش به منظور افزایش تنوع گونه های آبزیان پرورشی در کشور - صفحه:73-82
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved