>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری بر ترکیبات زیست فعال مشتق شده از باقیمانده های مواد خام فرآوری ماهی  
   
نویسنده نحوی زهرا ,حسینی فخرالدین ,زندی مژگان
منبع بهره برداري و پرورش آبزيان - 1396 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:61 -73
چکیده    موجودات دریایی به عنوان یک منبع با ارزش از مواد غذایی و ترکیبات کارکردی شناخته می‌شوند. از طرفی سالانه مقادیر زیادی از مواد زائد کم ارزش، درکارخانجات فرآوری غذاهای دریایی تولید می‌شوند. در نتیجه، محققان تعدادی از ترکیبات زیست فعال از جمله پپتیدهای زیست فعال، کلاژن و ژلاتین، الیگوساکاریدها، اسیدهای چرب، آنزیم ها، کلسیم، مواد محلول در آب، و پلیمرهای زیستی را از مواد دور ریختنی و باقی مانده‌های مواد خام شناسایی کردند. پپتیدهای زیست‌فعال مشتق شده از ضایعات ماهی میتواند به عنوان ضدفشارخون، ضد‌اکسیدان، ضدانعقادخون، و ترکیبات ضد‌میکروبی در غذاهای کارکردی یا مواد غذایی و دارویی با توجه به پتانسیل درمانی آن‌ها در درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها استفاده شوند. دراین راستا، در حال حاضرکلاژن و ژلاتین در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، و زیست پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین کیتین، کیتوسان و مشتقات‌شان دارای پلی ساکاریدهای بیولوژیکی فعال می‌باشند. از این رو، ضایعات غذاهای دریایی، منابع طبیعی ارزشمندی هستند که محدوده وسیعی از ویژگی‌های کارکردی را نشان می‌دهند و از این رو مواد بالقوه‌ای برای صنایع پزشکی، زیستی و غذا دارو می‌باشند.
کلیدواژه آبزیان، باقیمانده های مواد خام، ترکیبات زیست فعال، غذا دارو، محصولات با ارزش افزوده
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه فرآوری محصولات شیلاتی, ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, گروه پلیمرهای زیستی, ایران
 
   Derivation BioActive Compounds From Seafood Processing ByProducts  
   
Authors Zandi Mojgan ,Hosseini Seyed fakhreddin
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved