>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فرهنگ سازمانی   
سال:1395 - دوره:14 - شماره:4


  tick  شناسایی روش ها و منابع یادگیری کارشناسان و مدیران منابع انسانی در صنعت خودرو: نگاهی روایتی - صفحه:937-959

  tick  تعیین شاخص‌های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی- مورد مطالعه: دانشگاه الزهرا(س) ( با تاکید بر منظر یادگیری و رشد) - صفحه:961-980

  tick  پیشایندها و برآیندهای کوچک سازی سازمانی از دیدگاه سرمایه های انسانی - صفحه:981-999

  tick  بررسی رابطه برون گرایی و درون گرایی با رضایت شغلی شخصیت در معلولان شاغل - صفحه:1025-1042

  tick  نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان‌های حج تمتع - صفحه:1043-1066

  tick  بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان اعمال روش ‌های حسابداری مدیریت در شرکت های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:1067-1089

  tick  مدیریت به اقتضای فرهنگ در سازمان ‏های ایرانی بر اساس شاخص ‏های فرهنگی هافستد (مورد مطالعه: ادارات مرکزی مخابرات استان ‏های اصلی ایران) - صفحه:1091-1110

  tick  بررسی تاثیر ابعاد کیفیت ارتباطات بر وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان شرکت بیمه ایران - صفحه:1101-1024

  tick  کاوشی بر تاثیر سکون سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با تاکید بر نقش نوآوری مدل کسب و کار و نوآوری باز - صفحه:1111-1136

  tick  بررسی تاثیر هوش فرهنگی و هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در کلان ‌شهر تهران با تاکید بر سازگاری میان ‌فرهنگی - صفحه:1137-1159

  tick  رابطه‌ ی ویژگی‌ های شخصیتی با شادکامی و رضایت شغلی بین کارکنان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان - صفحه:1161-1180

  tick  تبیین نقش تاب‌آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آن‌ ها با خودکارآمدی - صفحه:1181-1199
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved