>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فرهنگ سازمانی   
سال:1395 - دوره:14 - شماره:1


  tick  پایبندی مدیران به اخلاق، و مدیریت شایعه در سازمان‌های دولتی ایران - صفحه:1-26

  tick  الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادی (مورد مطالعه: دفاع مقدس) - صفحه:27-46

  tick  بررسی نقش فرهنگ در اعتقاد و تعهد مدیران سازمان‌های دولتی به مدیریت راهبردی(مطالعه بخش توزیع صنعت برق، مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان‌های قم، زنجان، یزد وکهگیلویه‌وبویراحمد) - صفحه:47-72

  tick  تحلیل تاثیر شوخ‌طبعی بر فرهنگ سازمانی و انسجام گروهی - صفحه:73-96

  tick  بررسی نقش تعدیل‌‌گر حمایت اجتماعی در رابطه تعارض کار- خانواده و رضایت شغلی - صفحه:97-116

  tick  پیش‌بینی میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ادراک کارکنان از نوع ساختار سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌ برق منطقه‌ای و توزیع نیروی فارس) - صفحه:117-136

  tick  بررسی رابطه رهبری اخلاقی با رفتارهای انحرافی در محیط کار: نقش میانجی تعهد عاطفی و جو اخلاقی - صفحه:137-153

  tick  بررسی رفتارهای مخرب کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی از منظر تفاوت‌های فردی کارکنان - صفحه:155-179

  tick  بررسی رابطه آموزه‌های اسلامی قابل ادراک با متغیرهای اثربخشی پیام تبلیغاتی در حوزه تبلیغ کالاهای مصرفی - صفحه:181-201

  tick  گزینش مدیران و کارکنان از منظر اسلام با رویکرد به مولفه عقلانیت الهی به عنوان شاخص کلان شایسته‌سالاری - صفحه:203-226

  tick  شناسایی و تبیین اصول اسلامی مدیریت شهری بر اساس آموزه‌های قرآن: اصل امنیت - صفحه:227-248

  tick  پرده‌برداری از نفاق در سازمان با به‌کارگیری پدیدارنگاری: فهمی از دریافت‌های متکثر - صفحه:249-278

  tick  بررسی جایگاه و اعتبار ارتباطات مکتوب از منظر اسلام - صفحه:279-299

  tick  شناسایی، اعتباریابی و رتبه‌بندی ابعاد جذابیت‌های برند کارفرما (مورد مطالعه: جویندگان کار در شهر قم) - صفحه:301-321
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved