>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فرهنگ سازمانی   
سال:1394 - دوره:13 - شماره:2


  tick  فهم شناختی مدیران از اثربخشی مدیریتی: کاربست روش شبکه خزانه - صفحه:317-342

  tick  الگوی فرهنگ سازمانی سازمان‌های آموزشی(Eocm) (مورد مطالعه آموزش و پرورش شهر بیرجند) - صفحه:341-365

  tick  تحلیل موانع تعامل‌پذیری فرهنگی در زنجیره تامین صنعت خودرو با به کارگیری رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری( Ism) - صفحه:369-391

  tick  بررسی و تحلیل نقش قابلیت‌های فردی منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی؛ به‌کارگیری مدل Vrio - صفحه:393-414

  tick  مطالعه عوامل سازمانی تاثیرگذار بر راهبرد تجاری-سازی تحقیقات دانشگاهی (مطالعه موردی: فناوری نانو) - صفحه:415-435

  tick  بررسی و مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی بر اساس مدل Camel - صفحه:437-461

  tick  تبیین نقش معنویت سازمانی در خلق مزیت رقابتی پایدار (موردمطالعه: کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان تبریز) - صفحه:463-486

  tick  تبیین نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی کارکنان در رابطه میان مدیریت اثربخش و تعالی سازمانی - صفحه:487-514

  tick  ارزیابی تامین‌کنندگان بر اساس شاخص‌های دخیل در بهره‌وری زنجیره ‌تامین (بررسی شرکت‌های تامین‌کننده گروه خودروسازی توس) - صفحه:515-535

  tick  بررسی فلسفه اخلاق تکلیف‌گرایانه کانت در سازمان (مقایسه آن با منشور اخلاقی جهانی سازمان) - صفحه:537-557

  tick  بررسی عوامل موثر برکاهش ترک خدمت کارکنان در سازمانهای دولتی ایران (مطالعه موردی: ستاد وزارت راه وشهرسازی) - صفحه:559-579

  tick  بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباطات سازمانی در یک سازمان دولتی - صفحه:581-599

  tick  بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان قم) - صفحه:601-622

  tick  تدوین کد های اخلاق حرفه ای فروشندگان سازمان - صفحه:623-646
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved