>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فرهنگ سازمانی   
سال:1397 - دوره:16 - شماره:3


  tick  انعطاف پذیری منابع انسانی، خلاقیت، و نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه - صفحه:521-544

  tick  بررسی رابطۀ فرهنگ ملی و حقوق مدیران ارشد دولتی در کشورهای ج.ا. ایران، ترکیه، و مالزی - صفحه:545-567

  tick  رابطۀ بین بازیگری احساسی با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی با توجه به نقش تعدیلگر حمایت سرپرست در پرستاران بیمارستان‏های شهر شیراز - صفحه:569-589

  tick  تاکتیک‏های مدیریت تصویرپردازی دبیران (مطالعۀ موردی: دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهرستان‏های سمنان، مهدی‏ شهر، سرخه) - صفحه:591-615

  tick  شناسایی، مفهوم‏سازی، و تبیین فرایند سوت‏ زنی در سازمان (مطالعۀ موردی: شرکت سنگ ‏آهن گهرزمین) - صفحه:617-643

  tick  تبیین مدل مرجع تعامل‌پذیری در بخش سلامت - صفحه:645-664

  tick  طراحی مدل سنجش خرده فرهنگ های سازمانی (مطالعۀ موردی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران) - صفحه:665-693

  tick  تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر خرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعۀ موردی: شهر تهران) - صفحه:695-724

  tick  فراترکیب پژوهش‌های انجام شده در زمینۀ سیاست اخلاقی مدیران از منظر آموزه‌های اسلامی - صفحه:725-749

  tick  تبیین مفهوم تفکر راهبردی از منظر اسلام - صفحه:751-777

  tick  طراحی مدل فرهنگ ‏سازمانی اثربخش در سازمان های پروژه‏ محور - صفحه:779-804
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved