>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:4


  tick  ارزیابی تطبیقی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات مسکونی (مطالعۀ موردی: شهر کامیاران) - صفحه:519-548

  tick  بررسی تاثیر عوامل کیفیت محیطی بر رضایتمندی ساکنان در مجتمع‎های مسکونی در مشهد - صفحه:653-671

  tick  بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدماتی شهرداری با استفاده از مدل کانو (مطالعۀ موردی: شهر مینودشت) - صفحه:635-652

  tick  بررسی سیاست بازآفرینی در بافت‌های فرسودۀ شهری با استفاده از ماتریس Swot و Qspm (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 کلان‌شهر تهران) - صفحه:549-568

  tick  بررسی عوامل تاثیرگذار بروز وندالیسم در مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: شهر تبریز) - صفحه:569-586

  tick  بررسی نقش مدرنیسم در بافت قدیمی شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) - صفحه:673-690

  tick  تحلیل توزیع فضای سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) - صفحه:691-715

  tick  تحلیلی بر برخورداری کلان‌شهرهای ایران از شاخص‌های شهر خلاق - صفحه:587-612

  tick  سنجش تاثیرگذاری مولفه‌های کیفیت طراحی شهری بر قیمت مسکن (مطالعۀ موردی: مناطق سیزده‌گانۀ شهر مشهد) - صفحه:717-742

  tick  پویش جمعیتی و الگوهای پوشش زمین در منطقۀ کلان‌شهری تهران - صفحه:613-633
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved