>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:4


  tick  ارزیابی و پایش سیاست‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری از منظر شاخص‌های پایداری مسکن (مطالعه‌ موردی: مسکن مهر گرگان) - صفحه:723-741

  tick  تبیین الگوی مدیریت هوشمند شهری، راهکاری نوین برای بهبود حکمرانی شهری - صفحه:743-762

  tick  تحلیل جغرافیایی موانع روان‌شناختی عدم استفاده از حمل‌ونقل عمومی در کلانشهر اهواز - صفحه:807-836

  tick  تحلیل ساختار فضایی شهری با تاکید بر توزیع فضایی شاغلان و فعالیت در شهر تهران - صفحه:677-699

  tick  تحلیل فضایی تاثیر ظرفیت‌های اقتصادی و کالبدی مناطق سه‌گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی - صفحه:655-676

  tick  تحلیل فضایی و جانمایی خدمات گردشگری شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعه‌ موردی: اقامتگاه‌های گردشگری شهر اصفهان) - صفحه:763-784

  tick  کارایی شاخص‌های راداری در استخراج سطوح نفوذناپذیر شهری با استفاده از تصویر رادار تمام پلاریمتریک - صفحه:837-854

  tick  کاربست روش مرور سیستماتیک ادبیات در شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های شهر خلاق - صفحه:701-722

  tick  واکاوی شکل‌گیری سایبرپارک‌ها به‌عنوان فضاهای باز عمومی هوشمند شهری (مطالعه‌ موردی: پروژه‌های پیشگام سایبرپارک) - صفحه:855-877

  tick  پهنه‌بندی فضاهای بی‌دفاع و مستعد جرم‌خیزی در شهر اردبیل - صفحه:785-806
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved