>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:2


  tick  ارزیابی تاثیرات اجتماعی پیاده‌راه‌ها بر شهروندان در بافت‌های قدیمی (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه خیام جنوبی شهر ارومیه) - صفحه:237-264

  tick  ارزیابی میزان رضایت از کیفیت خدمات مدیریت شهری در مناطق حاشیه‌نشین (مطالعۀ موردی: اسلام‌آباد کرج) - صفحه:289-306

  tick  امکانسنجی قابلیت پیاده مداری شبکۀ معابر شهری بخش مرکزی شهر قم با استفاده از مدل ویکور و تئوری چیدمان فضا - صفحه:427-449

  tick  بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‎های شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: پارک‎های شهری مشهد) - صفحه:307-330

  tick  برنامه‌ریزی شهری جهت ارتقای سلامت بانوان در مشهد با بهره‌گیری از ویتامین G - صفحه:385-404

  tick  تبیین جایگاه نشانه‌های شهری در حفظ و ارتقای دلبستگی به مکان با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر سنندج) - صفحه:331-360

  tick  تحلیل فضایی فرسودگی محله‌های شهر قم با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی - صفحه:361-383

  tick  تحلیل فضایی فرم شهر بابل براساس تراکم ساختمانی - صفحه:215-235

  tick  راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری بافت مسکونی در برابر خطر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران) - صفحه:265-288

  tick  مطالعۀ اثرات سیاست بهبود عملکرد سیستم اتوبوس‌رانی در محدودۀ مرکزی تهران (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12) - صفحه:405-426
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved