>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:2


  tick  ارزیابی مکانی دسترسی به فضاهای باز شهری در مقطع زمانی پس از زلزله با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی هاب و ژنتیک (مطالعۀ موردی: شهر گرگان) - صفحه:311-331

  tick  بررسی مطلوبیت فضای سبز مجتمع‌های مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر رشت) - صفحه:265-283

  tick  بررسی و تحلیل متغیرهای حق به سلامت شهری (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد) - صفحه:285-309

  tick  برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ محلۀ آخوند شهر قزوین با رویکرد بازآفرینی اجتماعمحور - صفحه:211-238

  tick  تبیین عوامل موثر کالبدی بر میزان زیست‌پذیری مناطق شهری (مطالعۀ موردی: مناطق شهر اصفهان) - صفحه:411-429

  tick  تحلیل ارزش ویژۀ برند مقصد گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: شهر مریوان) - صفحه:333-348

  tick  تحلیل فضایی تاب‌آوری شهری در محله‌های بخش مرکزی شهر تبریز - صفحه:349-374

  tick  تحلیل فضایی شاخص‌های تبیین‌کنندۀ تاب‌آوری در زیرساخت شریانی حمل‌ونقل (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر اهواز) - صفحه:375-391

  tick  سنجش ظرفیت اجتماعی در پذیرش اصول رشد هوشمند در نواحی شهری (مطالعۀ موردی: کاشان) - صفحه:239-264

  tick  طیف‌بندی کمی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: شهر یزد) - صفحه:393-409
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved