>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:4


  tick  ارائۀ الگوی آمایش سرزمین نواحی ساحلی دریای مکران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های چابهار و ایرانشهر) - صفحه:539-564

  tick  ارزیابی شاخص‌های پایداری در حمل‌ونقل شهری با استفاده از روش تاپسیس (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه) - صفحه:671-686

  tick  تبیین الگوی فضایی حکمروایی خوب روستایی پیرامون کلان‌شهر کرج - صفحه:585-606

  tick  تحلیل تاثیر طرح‌های توسعۀ شهری بر ساختار فضایی خرد و کلانِ شهرها (مطالعۀ موردی: طرح محور زینبیۀ شهر زنجان) - صفحه:645-670

  tick  تحلیل ساختار فضاهای شهری مطلوب زنان با تاکید بر امنیت در شهر ایرانی – اسلامی (مطالعۀ موردی: محلۀ مهدی القدم ارومیه) - صفحه:629-644

  tick  تحلیل و بررسی نقش تحولات و تقسیمات سیاسی بر توسعۀ شهری با استفاده از مدل Sar (مطالعۀ موردی: استان گلستان) - صفحه:687-703

  tick  تعیین محورهای مناسب برای توسعۀ فیزیکی شهر با تاکید بر عامل‌های ژئومورفولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر دزفول) - صفحه:565-583

  tick  تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی دوربین‌های Cctvs در راستای تحقق شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) - صفحه:607-628

  tick  سنجش رابطۀ محیط با ترس از جرم در مجموعه های مسکن مهر (مطالعۀ موردی: شهرستان پاکدشت) - صفحه:515-537

  tick  سنجش عوامل محیطی موثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی شهر همدان - صفحه:705-720
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved