>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تحقیقات بذر ایران   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اثر پیش‌تیمار مدت آبنوشی و امواج فراصوتی بر جوانه‌زنی و خصوصیات بیوشیمیایی بذر سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) - صفحه:205-215

  tick  بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تنش کم‌آبی - صفحه:253-264

  tick  بررسی تاثیر اسید سالسیلیک بر جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سیاه‌دانه (Nigella Sativa L.) در شرایط تنش شوری - صفحه:241-252

  tick  بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ و امواج فراصوت بر جوانه‌زنی و نشت مواد از بذر درمنه کوهی (Artemisia Aucheri L.) - صفحه:179-190

  tick  تاثیر اسید سینامیک بر جوانه زنی، بنیه بذر و برخی ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna Unguiculata) توده محلی بسطام حاصل از بذرهای فرسوده و غیرفرسوده - صفحه:161-177

  tick  تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه‌زنی بذور و بررسی استقرار گیاهچه در جمعیت‌های کتان سفید (Linum Album Ky. Ex Boiss.) - صفحه:217-228

  tick  تاثیر روکش بذر با مکمل‏های حاوی عناصر غذایی و محرک‏های رشد بر استقرار بوته و مراحل اولیه رشد چغندرقند - صفحه:129-145

  tick  تاثیر پرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی کرفس کوهی (Kelussia Odoratissima L.)و کاپاریس اسپینوسا (Capparis Spinosa) - صفحه:229-240

  tick  تاثیر پیری بذر و هیدروپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی از آنزیم-های آنتی‌اکسیدانت هیبرید ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:147-159

  tick  همبستگی شاخص‏های قابلیت جوانه‌زنی بذر و بنیه گیاهچه لاین‌های اینبرد والدینی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با ظهور گیاهچه در مزرعه - صفحه:191-203
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved