>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ‌کبیر (L. Plantago Major)  
   
نویسنده ربیعی علیرضا ,نظامی احمد ,گلدانی مرتضی ,خواجه حسینی محمد ,نصیری محلاتی مهدی
منبع علوم و تحقيقات بذر ايران - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:37 -46
چکیده    زمان برداشت بذر یکی از مهمترین عوامل موثر بر کیفیت آن است. به منظور تعیین زمان برداشت بر کمیت و کیفیت بذر بارهنگ کبیر آزمایشی در دو مرحله در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در مرحله اول شش اکوتیپ بارهنگ (بیرجند، قائن، تربت حیدریه، مشهد، کلات و بجنورد) کشت و سنبله گیاهان در شش مرحله (15، 30، 45، 60، 75 و 90 روز پس از 50 درصد گرده افشانی) برداشت و سپس جوانه‌زنی بذرها در آزمایشگاه بررسی شد. تعداد سنبله در بوته و طول آن پس از 50 درصد گرده افشانی افزایش یافت و به ترتیب در 75 و 60 روز پس از آن به حداکثر رسید. اکوتیپ کلات کمترین تعداد و کوتاهترین سنبله ها را داشت، در صورتی که اکوتیپ های بیرجند و بجنورد سنبله های بلندتری را تولید کردند. در اکوتیپ کلات و بجنورد حداکثر وزن بذر در سنبله 90 روز پس از 50 درصد گرده افشانی بدست آمد، درحالی که سایر اکوتیپ ها در 75 روز پس از 50 درصد گرده افشانی حداکثر وزن بذر در سنبله را داشتند. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه طولی و بنیه وزنی گیاهچه را اکوتیپ قائن در 75 روز پس از 50 درصد گرده افشانی داشت، در صورتی در اکوتیپ تربت حیدریه بالاترین صفات ذکر شده در 45 روز پس از 50 درصد گرده افشانی مشاهده شد. در اکوتیپ های قائن، تربت حیدریه و مشهد، تاخیر در برداشت از 75 روز پس از 50 درصد گرده افشانی سبب ریزش بذر و کاهش جوانه‌زنی بذرها شد.
کلیدواژه اکوتیپ ,بنیه گیاهچه ,جوانه‌زنی ,زمان برداشت و گل آذین
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه زراعت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه زراعت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه زراعت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه زراعت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved