>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی نهاد عاقله به عنوان استثنایی بر قاعده «وزر» در فقه و حقوق  
   
نویسنده صفری محمد رضا
منبع مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق - 1394 - دوره : 9 - شماره : 31 - صفحه:73 -90
چکیده    بحث مسئولیت عاقله از دوران قبل از اسلام وجود داشته و این موضوع همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است. عاقله در اصطلاح فقهای شیعه و سنی همان عصبه است. عصبه عبارت است از خویشاوندان قاتل که همه مرد هستند. فقها و حقوقدانان مواردی از قبیل قتل خطایی محض، قتل عمد و شبه عمد توسط صبی و مجنون، قتل خطایی و عمد توسط شخص کور و چند مورد دیگر را که جمعاً شش مورد است از مصادیق مسئولیت عاقله دانسته و بر این باورند که مسئولیت عاقله یک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی؛ یعنی ضمان در مرتبه اول بر عهده جانی است. در مورد این که آیا نظام عاقله هنوز هم وجود دارد یا خیر بین محققین اختلاف است. در خصوص این که مسئولیت عاقله، استثنایی بر قاعده «وزر» است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد و هر یک ادله‌ای را برای ادعای خود ذکر کرده‌اند. بازگشت دلایل دو طرف منوط به ماهیت دیه است. برخی ماهیت دیه را جزایی و برخی مدنی می‌دانند. ماهیت دیه نزد فقهای امامیه و حنفی جنبه جبران خسارت دارد، لذا قریب به اتفاق از مخالفین استثناپذیری «قاعده وزر» هستند.
کلیدواژه عاقله ,دیه ,فقه امامیه ,فقه حنفی ,قتل خطایی ,قتل شبه عمد.
آدرس جامعه المصطفی العالمیه, ایران
پست الکترونیکی mohammadrezasafari97@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved