>
Fa   |   Ar   |   En
   زمینه‌‌های جامعه‌شناختی تکوین گفتمان‌‌های عدالت اجتماعی در ایران:مطالعه موردی دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی  
   
نویسنده زائر کعبه رحیم ,قریشی فردین ,علیزاده اقدم محمدباقر
منبع جامعه شناسي سياسي جهان اسلام - 1396 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:93 -122
چکیده    گفتمان‌ها در خلا شکل‌نمی‌گیرند؛ پیدایش آنها تحت تاثیر زمینه‌‌های اجتماعی خاصی است. این پژوهش درپی کشف زمینه‌‌های موثر بر شکل‌گیری گفتمان‌‌های عدالت در ایران دوره جمهوری اسلامی، این پرسش را مطرح‌می‌سازد که «زمینه‌‌های جامعه‌شناختی موثر بر تکوین گفتمان‌‌های عدالت اجتماعی در دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی در بعد داخلی و خارجی کدام‌اند؟»؛ در جهت‌ یافتن پاسخ این پرسش، هریک از گفتمان‌‌های موضوع بحث با استفاده از روش تکوینی- تاریخی و به‌صورت مطالعه موردی تحلیل‌شده و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها مقایسه‌شده‌است. حاصل کار، ارائه نوعی مفهوم‌سازی جدید، شفاف‌سازی نحوه تحول گفتمان‌‌های مورد بحث، تعیین نسبت عوامل داخلی و خارجی موثر بر موضوع و درنهایت تایید گزاره ناظر بر توقیت و بی‌قراری گفتمان‌ها با تکیه بر شواهد و داده‌های تاریخی و تجربی است.
کلیدواژه گفتمان عدالت اجتماعی، دولت‌های پس از انقلاب، جمهوری اسلامی
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved