>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1396 - دوره:26 - شماره:102


  tick  ارزیابی تغییرات مکانی شدت دوره های خشکسالی هواشناسی در مقیاس های زمانی متفاوت در استان کردستان - صفحه:151-162

  tick  ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده آق داغ برای کاربری جنگلداری - صفحه:205-216

  tick  استخراج مدل رقومی زمین از ابرنقاط با ارائه یک روش پیش رونده مورفولوژی مبنا - صفحه:53-65

  tick  برآورد آب معادل برف در استان کرمان جهت مدیریت منابع آب با استفاده از داده های سنجش از دور مایکروویو غیر فعال به روش شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک های رگرسیون چندگانه - صفحه:67-80

  tick  برآورد تغییرات جنگل براساس عوامل اقلیمی با استفاده ازتصاویر ماهواره ای - صفحه:127-137

  tick  بررسی تغییرات دبی رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:163-173

  tick  بررسی و ارزیابی بافت فرسوده شهر ایلام با رویکرد مدیریت بحران زلزله - صفحه:111-126

  tick  بررسی و ارزیابی پهنه ها و عناصر آسیب پذیر شهر از دیدگاه پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر سنندج - صفحه:175-190

  tick  برنامه ریزی مکانی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:217-228

  tick  تحلیل مکانی بارش ­ رگباری استان مازندران در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:191-203

  tick  تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در کلانشهرها با استفاده از آنالیز تصاویر ماهواره ای در محیط Envi «مطالعه موردی: کلانشهر اهواز» - صفحه:139-150

  tick  تحلیلی بر پارادوکس «الزامات پدافند غیرعامل» با «اصول توسعه پایدارشهری» در بهسازی بافت های تاریخی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران - صفحه:35-52

  tick  توسعه یک هستان شناسی جغرافیایی برای استفاده در کاربردهای نظامی - صفحه:5-17

  tick  مدلسازی روابط مکانی فشار بخار آب با استفاده از تکنیک آمار فضایی - صفحه:81-98

  tick  ممیزی املاک شهری و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis) مطالعه موردی: شهر نوش آباد - صفحه:99-110

  tick  پهنه بندی آمایشی با استفاده از مدل های Anp و Ahp جهت توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان اشنویه - صفحه:19-34
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved