>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز)  
   
نویسنده شکوهی زادگان سحرناز ,خسروی حسن ,آذرنیوند حسین ,زهتابیان غلامرضا ,رایگانی بهزاد
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1395 - دوره : 25 - شماره : 100 - صفحه:157 -166
چکیده    بیابان زایی پس از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین، سومین چالش مهم جامعه جهانی در قرن بیست و یکم می باشد، که به عنوان یکی از بارزترین وجوه تخریب محیط زیست و انهدام منابع طبیعی در جهان مطرح گردیده است. این پدیده با تاثیر بر پوشش گیاهی،آب و خاک، عامل جدی تهدید کننده پارک های ملی در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران است.اقدامات اجرایی در رابطه با کنترل بیابان زایی باید متکی بر شناخت وضعیت فعلی بیابانی شدن و شدت آن باشد. در این پژوهش به منظور ارزیابی و پایش بیابان زایی پارک ملی بمو- شیراز، روند تغییرات سالانه پوشش گیاهی در بازه زمانی(2014-2000) مورد بررسی قرار گرفت. فرض بر این است که با تحلیل سری های زمانی بلند مدت داده های ماهواره ای و با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی (ndvi و (evi، می توان چنین تغییراتی را پایش نمود. لذا در این پژوهش، پروفیل و نقشه تغییرات سالانه مقادیر ndvi و eviدر طی14 سال، بااستفاده از محصول mod13a1 سنجنده modis ماهواره terra سیستم aqua،در محیط نرم افزاری idrisi selva تهیه و مورد تحلیل قرارگرفت. در نهایت با به کارگیری منطق فازی، پروفیل و نقشه شدت بیابان زایی در بازه زمانی مذکور ، تهیه گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده تخریب پوشش گیاهی وافزایش شدت بیابان زایی در قسمت شمال غربی است. این تخریب شکل جدیدی از بیابان زایی به نام بیابان زایی تکنوژنیکی می باشد که دلیل آن احداث شهر جدید صدرا در قسمت شمال غربی و غرب این پارک بوده است به طوریکه با احداث شهر صدرا در محدوده غربی این پارک، عملاً حفاظت از این قسمت نا ممکن گردیده است.
کلیدواژه پایش بیابان زایی، پارک ملی بمو، Evi ,Ndvi ,Modis، شیراز
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشکده محیط زیست کرج, ایران
پست الکترونیکی bhz_ray@yahoo.com
 
   Monitoring and evaluation of vegetation indices based on Fuzzy Logic using MODIS satellite (Case study : Bamou National parkShiraz)  
   
Authors Raygani Behzad ,Zehtabian Gholamreza ,Khosravi Hassan ,Azarnivand Hossein ,Shekoohizadegan Saharnaz
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved