>
Fa   |   Ar   |   En
   ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان)  
   
نویسنده عبیداوی زینب ,رنگزن کاظم ,کابلی زاده مصطفی ,میرزایی روح اله
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1395 - دوره : 25 - شماره : 99 - صفحه:19 -27
چکیده    مدیریت پایدار حیات وحش و زیستگاه های طبیعی برآیندی از مجموعه بررسی ها و مطالعات مکانی، کمی و کیفی مرتبط با جمعیت های حیات وحش و زیستگاه ها می باشد. امری که لزوم توجه به نگهداری صحیح از داده های موجود و ساماندهی آنها جهت افزایش عمر مفید این گونه داده ها به منظور جلوگیری از تکرار عملیات تهیه و جمع ‌آوری آن ‌ها و به تبع آن هدررفت بودجه های حفاظت و مدیریت حیات وحش را ضروری می نماید.لذا در پژوهش حاضر با توجه به مزایای بهره گیری از سیستم مدیریت پایگاه داده در نگهداری، استفاده و مدیریت داده ها، طراحی و پیاده سازی یک نمونه پایگاه داده مکانی حیات وحش در استان خوزستان صورت می گیرد. در طراحی و پیاده سازی پایگاه داده هدف، از پایگاه داده شیءرابطه ایpostgresql/postgis استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، پایگاه داده متن باز postgresql/postgisبه عنوان یک گزینه مناسب جهت توسعه قابلیت های مدیریت داده های مکانی حیات وحش شناخته شد. همچنین مشخص شد که سیستم طراحی شده قادر به پشتیبانی از کلیه پرسش های ممکن مرتبط با داده های مکانی حیات وحش بوده، راه حلی جهت رفع برخی مسائل و مشکلات مربوط به مدیریت حجم عظیمی از داده های پراکنده حیات وحش ارائه می نماید. همچنین با توجه به موفقیت آمیز بودن پژوهش حاضر، ضرورت توجه به ساماندهی و مدیریت اطلاعات حیات وحش کشور و گنجاندن آن در متن سیاست های کلان سازمان حفاظت محیط زیست کشور مورد تاکید قرار گرفته، ضرورت ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی جامع حیات وحش کشور خاطر نشان می شود.
کلیدواژه داده های مکانی، حفاظت و مدیریت حیات وحش، Postgresql/Postgis
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین, گروه محیط زیست, ایران
پست الکترونیکی rmirzaei@kashanu.ac.ir
 
   Creating and developing a wildlife spatial database (A case study of Khuzestan province)  
   
Authors Rangzan Kazem ,Kabolizadeh Mostafa ,Mirzaei Rouhollah ,Obeidavi Zeinab
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved