>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی مردم گستر برای شبکه آب شهری  
   
نویسنده باقری حمید ,ملک محمدرضا ,اسماعیلی علی ,مهدیه قدسی نژاد مهدیه
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1394 - دوره : 24 - شماره : 95 - صفحه:5 -16
چکیده    در دهه های اخیر محدودیت منابع آب شهری و فرسودگی خطوط انتقال، عمرکوتاه عناصر شبکه ی آب، افزایش شکستگی لوله ها و تلفات بالای شبکه ها سبب افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی در بهره وری از زیرساخت های شبکه ی توزیع شده است. کمبود اطلاعات، قدمت داده های مربوط به شبکه و عدم وجود سیستم اطلاع رسانی مکانی حوادث، یکی از بزرگترین مشکلات فراروی مدیریت شبکه های انتقال آب می باشد. گرچه تهیه ی اینگونه داده ها توسط سازمان های دولتی نظارت شده و تحت استانداردهای خاصی هستند، اما کماکان مشکل کمبود، نقص و دیرکرد تهیه داده مشهود است. یکی از راهکارهای ارایه شده برای حل این مشکل، استفاده از مشارکت شهروندان در تهیه ی داده های مکانی می باشد. استفاده از محیط های اطلاعات مکانی مردم گستر و اطلاعات افراد بومی می تواند روش سریع تر و کم هزینه تری برای به روزرسانی نقشه ها باشد. در چارچوب مقاله ی حاضر از محیط اطلاعات مکانی مردم گستر برای تسریع فرآیند خدمات رسانی در شبکه های آب شهری به هنگام به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل نشت لوله های آب، ترکیدن لوله ها، حفاری های غیرقانونی و غیره استفاده شده است.پس از مدلسازی و طراحی سیستم پیشنهادی، پیاده سازی آن در محیط visual studio2012 و در چارچوب asp.net و با زبان c# انجام شد. برای ذخیره اطلاعات مکانی و غیرمکانی به ترتیب از پایگاه داده sql server2012 و geodatabase استفاده شد. برای ورود نقشه ها بر روی سیستم از نرم افزار arcgis server10.2 بهره گرفته شد. در پایان طبق نظرسنجی انجام شده از مردم حدود 80 درصد از افراد شرکت کننده، از سیستم طراحی شده رضایت داشتند. همچنین براساس نظرسنجی که از 4 نفر از کارشناسان سازمان آب صورت پذیرفت، 3 نفر آنها از طراحی چنین سیستمی رضایت داشتند.
کلیدواژه مشکلات شبکه آب ,داده های مکانی مردم گستر ,Gis ,Mvc
آدرس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشیار گروه سیستم های اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, استادیار گروه مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان, ایران
پست الکترونیکی ghodsinejad.mahdieh@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved