>
Fa   |   Ar   |   En
   تشخیص آنامولی های Tec قبل از وقوع زلزله های بزرگ با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی توده ذرات(Pso)  
   
نویسنده شمشیری منیره ,آخوندزاده هنزایی مهدی
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1394 - دوره : 24 - شماره : 94 - صفحه:5 -18
چکیده    بحث پیش بینی زمین لرزه به منظور کاهش تلفات و آسیب های آن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به ویژه در منطقه لرزه خیزی مانند ایران که سالانه شاهد وقوع این پدیده طبیعی می باشد. تشخیص ناهنجاری های قبل از زلزله نقش بسزایی در این امر داراست. تغییرات یونسفری که با اندازه گیری های از راه دور(مانند استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی) قابل شناسایی هستند به پیش نشانگرهای یونسفری زلزله معروف می باشند. در این مطالعه دو مجموعه داده از محتوای الکترون های یونسفر که حاصل از پردازش داده های gps با نرم افزار bernese است برای دو مورد مطالعاتی زلزله اهر آذربایجان شرقی (?? مرداد ????) و زلزله کاکی بوشهر (20فروردین1392) مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن با داده های ایستگاه جهانی مقایسه گردیده است. از آنجا که تغییرات tec رفتاری غیرخطی دارد بدین منظور برای پیشبینی و تشخیص تغییرات آن از تلفیق شبکه عصبی ( با به کارگیری پرسپترون چندلایه ( mlp)) و الگوریتم pso استفاده گردیده است. الگوریتم pso با عملکردی مبتنی بر جمعیت می تواند در بهبود وزن برآورد شده توسط شبکه عصبی موثر واقع شود. با تجزیه و تحلیل علل ناهنجاری های یونسفر از جمله میدان های ژیومغناطیسی و فعالیت های خورشیدی و حذف آنها از پردازش های مورد نظر، نتایج حاصل نشان می دهد که برخی از این ناهنجاری ها ناشی از وقوع زلزله است و به کارگیری الگوریتم های هوشمند توانسته است کارآیی مناسبی در جهت پیش بینی سری های زمانی غیر خطی داشته باشد. خروجی حاصل از تلفیق شبک عصبی و pso نشان می دهد که هر دو ناهنجاری های مثبت و منفی رخ می دهند. ناهنجاری های قبل از زلزله غالباً نزدیک به کانون زلزله رخ می دهند و در 3 روز قبل از زلزله اهر آذربایجان شرقی و 2 تا 6 روز قبل از زلزله کاکی بوشهر قابل رویت می باشند.
کلیدواژه زلزله ,الگوریتم بهینه سازی توده ذرات ,آنومالی ,Tec ,شبکه عصبی مصنوعی
آدرس دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استادیار گروه سنجش از دور، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی makhonz@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved