>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1393 - دوره:23 - شماره:90


  tick  ارزیابی صحت طبقه ­بندی تصویر ماهواره Irs-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتیGoogle Earth به منظور تهیه نقشه پوشش/کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) - صفحه:51-59

  tick  امکان سنجی منابع آب زیرزمینی استان آذربایجان غربی برای پرورش ماهی قزل آلا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis) مطالعه موردی: شهرستان سردشت - صفحه:91-101

  tick  بررسی نقش مناظر ژیومورفولوژیکی و پتانسیلهای ژیوتوریستی استان ایلام با استفاده از دادههای مکانی، در راستای توسعه پایدار - صفحه:5-12

  tick  بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از آزمون های آماری در شهرستان های استان مرزی خوزستان - صفحه:61-72

  tick  تحلیل و بررسی رابط های کاربری برنامه نویسی متفاوت به منظور نمایش اطلاعات مکانی در تجهیزات همراه - صفحه:13-23

  tick  راهبردهای برنامه ریزی، جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری با استفاده از تکنیک Swot (مطالعه موردی: روستای ابیانه) - صفحه:73-81

  tick  راهبردهای توانمندسازی حاشیه­ شینان شهری با استفاده از تکنیکQspm (مطالعه موردی: شهرک شهدای سنقر) - صفحه:25-40

  tick  مکانیابی بهینه حسگرهای مانیتورینگ ترافیکی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس - صفحه:41-50

  tick  پهنه بندی مکانی- زمانی نیاز گرمایش و سرمایش فصلی و سالانه ایران - صفحه:83-90
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved