>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1400 - دوره:30 - شماره:120


  tick  ارائه یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم Smqt به منظور بارزسازی تصاویر هوایی - صفحه:157-169

  tick  ارزیابی اثر اقدامات بیولوژیکی آبخیزداری بر سیل خیزی مطالعه موردی: حوضه آبخیز پردیسان در استان قم - صفحه:171-186

  tick  ارزیابی روند تکمیل بلوک های ساختمانی در داده های مکانی داوطلبانه برای به کارگیری در شهرهای هوشمند - صفحه:27-42

  tick  ارزیابی مناطق مناسب برای کشت گندم در دشت باغه شهرستان شوش ، با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره - صفحه:201-216

  tick  استخراج ساختمان ها در نواحی شهری مبتنی بر داده های سری زمانی راداری و اپتیکی با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین - صفحه:43-63

  tick  برآورد مقدار بخار آب قابل بارش (Pwv) با استفاده از روش‌های مبتنی بر یادگیری در منطقه شمال‌غرب ایران - صفحه:139-155

  tick  بررسی تغییرات توپوگرافی معادن روباز با استفاده از تداخل سنجی راداری الگوریتم Ps مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان خواف - صفحه:65-76

  tick  بررسی نرخ تاریک شدن آسمان و مدل‌سازی تعیین زمان انتظار رویت هلال ماه - صفحه:77-102

  tick  بررسی و تحلیل عملکرد فیلترهای مختلف استخراج عوارض غیرزمینی بر ابرنقاط متراکم حاصل از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا - صفحه:7-26

  tick  تحلیل فرآیند گسترش و الگویابی فضا در محورهای برون شهری کلان شهر تهران ، مورد مطالعه: محور تهرانایوانکی - صفحه:121-137

  tick  ظرفیت‌سنجی پهنه‌های جغرافیایی در مقابل تهدیدات زیرساختی حوزه انرژی از منظر پدافند غیرعامل - صفحه:103-120

  tick  ویژگی های توصیفی وردایست بر روی جو ایران در فصول تابستان و زمستان - صفحه:187-200
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved