>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1400 - دوره:30 - شماره:118


  tick  ارزیابی دقت تصاویر پهپاد در آشکارسازی تاج درختان در ساختارهای متفاوت یک جنگل شهری - صفحه:139-151

  tick  انتخاب مکان های مناسب دفن پسماند حفاری روغنی تولید شده میادین نفت و گاز شرکت نفت فلات قاره ایران در شرق خلیج فارس - مطالعه موردی: جزیره لاوان - صفحه:233-246

  tick  برآورد تابش فرابنفش تجمعی روزانه Uva و سازگاری آن با برخی عوامل موثر مطالعه موردی: مناطق مرکزی ایران - صفحه:169-184

  tick  بررسی اثر هندسه دید در تصاویر صعودی و نزولی و بازنگری مجدد Sar منطقه باغستان تهران - صفحه:43-57

  tick  بررسی الگوی توزیع مکانی پارک ها و فضای سبز شهر خمین با استفاده از رویکرد سیمای سرزمین و تصاویر ماهواره ای سنتینل2 - صفحه:203-216

  tick  بررسی دقت ارتفاعی مدل های رقومی ارتفاعی (Dems) مبتنی بر سنجش از دور در کاربری های مختلف - صفحه:7-24

  tick  تاثیر پارامترهای اقلیمی بر روی هوازدگی سنگ ها با استفاده از مدل لویس پلتیر مطالعه موردی: جنوب غرب استان آذربایجان غربی - صفحه:217-231

  tick  تحلیل امنیت بوم شناختی تغییرات کاربری اراضی حوضه لواسانات با استفاده از خدمات تولیدی اکوسیستم مطالعه موردی: تولیدآب - صفحه:59-75

  tick  تحلیل رفتار مشتری های خرده فروشی ها با استفاده از مدل های تعامل مکانی مطالعه موردی: شیرینی فروشی های شهر تهران - صفحه:127-138

  tick  دو دهه پایش تالاب مهارلو با استفاده از داده های ماهواره ای در گوگل ارث انجین - صفحه:153-168

  tick  سطح بندی شهرستان های استان مرکزی از لحاظ زیرساخت های گردشگری - صفحه:93-112

  tick  شبیه سازی دمای بیشینۀ ایستگاه سینوپتیک قزوین با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل Canesm2 - صفحه:25-41

  tick  شناسایی نیمه خودکار لندفرم ها با استفاده از پردازش فازی شیءگرای تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی:شهرستان ماکو - صفحه:77-91

  tick  مدل سازی تراکم غلظت آلاینده ازن و اکسید نیتروژن در جی آی اس و مقایسه این غلظت آلاینده ها با پروداکت سنتینل - 5 درسامانه گوگل ارث انجین منطقه مورد مطالعه: شهر تهران - صفحه:247-261

  tick  مکانیابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل در مناطق مرزی - مطالعه موردی: شهرستان بانه - صفحه:185-201

  tick  پایش تغییرات سرعت باد و اثر آن بر جابه جایی و تغییرات تپه های ماسه ای در ریگ لوت - صفحه:113-126
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved