>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1399 - دوره:29 - شماره:114


  tick  ادغام تصاویرماهواره ای به روش Fastihs بااستفاده ازاطلاعات منحنی های پاسخ طیفی سنجنده - صفحه:7-20

  tick  ارائه مدلFcd محلی جدید مبتنی بر آستانه گذاری محلی به منظور برآورد تاج پوشش جنگل در مناطق بزرگ - صفحه:37-49

  tick  ارزیابی رویکردهای ترکیبی برای تعریف دیتوم در پایش شبکه های ژئودتیکی کلاسیک - صفحه:21-35

  tick  ارزیابی مقایسه ای تصاویر سنجنده Oli ماهواره‌ لندست 8 و سنجنده Msi ماهواره سنتینل 2 - صفحه:67-78

  tick  بررسی اثر تاج پوشش جنگل در دو حالت با برگ (Leafon) و بدون برگ (Leafoff) بر داده های Palsar2 به منظور برآورد زیتوده در جنگل های هیرکانی - صفحه:51-65

  tick  تحلیل مکانی کاربری های شهر کرمانشاه با دیدگاه پدافند غیرعامل در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:185-194

  tick  تحلیل و پیش‌بینی روند رشد شهری و تاثیر آن بر کاربری اراضی با استفاده از سنجش‌ازدور و مدل Camarkov ؛ مطالعه موردی: شهرهای مریوان، بانه و سقز - صفحه:147-163

  tick  تعیین بهترین الگوریتم محاسبه دمای سطح زمین جهت شناسایی مناطق ژئوترمال مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر - صفحه:79-98

  tick  تهیه نقشه ریسک تصادفات رانندگی مبتنی بر اطلاعات مکانی مردم گستر با استفاده از روش های تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه - صفحه:99-115

  tick  واکاوی همدید بارش های سیل آسا و مخاطره آمیز غرب و جنوب غرب ایران در دهه اول فروردین 1398 - صفحه:165-184

  tick  پایش تغییرات رطوبت خاک در تالاب هورالعظیم و ارتباط آن با طوفان‌های گرد و غبار در جنوب غرب ایران - صفحه:133-145

  tick  پهنه بندی خطر رانش زمین با استفاده از روش های همپوشانی وزنی و تحلیل شبکه مطالعه موردی: منطقه نصرآباداستان گلستان - صفحه:117-132
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved